Skolelukninger

En stor fejl at nedlægge Skelund Skole

Høringssvar

Pædagogisk Råd ved Skelund Sogneskole har følgende bemærkninger til skolestrukturdebatten i Mariagerfjord kommune. Skelund Sogneskole er en fuldt moderniseret skole, der lever helt op til en moderne skoles krav til undervisningslokaler. Skolen er efter de tilgængelige tal blandt de billigste i kommunen, hvad angår udgifter pr. elev. Elevtallet ligger stabilt et godt stykke over 100 elever. For os at se vil det være en stor fejl at nedlægge skolen. Da den gamle Hadsund kommune optimerede skolestrukturen viste ingen modeller en økonomisk gevinst ved at lukke skolen. I Skelund-Veddumområdet har skolen en central betydning som samlingspunkt i landsbyerne, og skolen har stor opbakning ikke kun blandt forældre til eleverne men i hele befolkningen. En lukning af Skelund Sogneskole vil gå ud over foreningslivet i området, og måske stopper tilflytningen af børnefamilier. Dette kan på længere sigt ramme elevtallet på Havbakkeskolen. Mariagerfjord Kommune er en typisk landkommune med 4 større bysamfund. De forslag, som er udarbejdet, bygger på en høj grad af centralisering af skolevæsenet, hvilket vi ikke finder hensigtsmæssig, da rigtigt mange skoleelever derved får meget langt til skole og kommer til at bruge lang tid på transport. Buskørsel belaster det fysiske miljø, og at flertallet af ens skolekammerater bor udenfor almindelige cykelafstand begrænser elevernes muligheder for sociale relationer. Skelund Sogneskole har ry som en meget rummelig skole, hvor ¿svage¿ elever trives i et overskueligt og trygt miljø. Generelt til diskussionen ¿store skoler ¿ små skoler¿ mener vi, at der skal være plads til både og. Der stilles de samme krav til fagligheden i undervisningen og personalets uddannelse. Man har da også efter bombastiske udsagn om stor forskel i den faglige kvalitet til de store skolers fordel måttet erkende, at der ikke var forskningsmæssig belæg for disse. Man kan højst finde en marginal forskel. Nogle har givet udtryk for at store skolers faglige miljø er bedre end på de mindre. Hvorfor deler man så de store skoler op i ¿små¿ skarpt opdelte afdelinger (faser), som i størrelse ligner de 6-klassede skoler? Til de små skolers fordel taler, at alle (både elever og ansatte) kender hinanden. I løbet af et skoleforløb stifter de fleste elever kendskab med hele personalet, hvilket giver sammenhold og tryghed i børnenes skolegang.