EMNER

En stor fejl

Debatten om afskaffelsen af gruppeeksamen på universiteterne er stadig aktuel, senest med tre AAU-studerendes indlæg (9.7.).

Jeg er meget enig i deres indlæg og er, som jeg tidligere har tilkendegivet, tilhænger af gruppeeksamen. Det er en stor fejl, at det nu er slut med gruppeeksamen på universiteterne og jeg håber at det hurtigst muligt bliver ændret. Såfremt gruppeeksamen genindføres, så mener jeg også at universitetet skal indføre en praksis der gør, at de studerende får mulighed for at kombinere gruppearbejde med en individuel eksamination. Det vil sige, at de studerende aktivt skal vælge om de ønsker en gruppeeksamen eller en individuel eksamen som afslutning på gruppearbejdet. Det essentielle er selvfølgelig selve gruppearbejdet, idet eksamen kun er en meget lille del af processen (om end en ret vigtig del!). Jeg kan frygte, at afskaffelsen af gruppeeksamen vil få mange studerende til at skrive og arbejde individuelt. Når man skal stå til ansvar alene til eksamen så synes det fristende også at udarbejde projektet alene. Og så har vi virkelig katastrofen. For mig hænger gruppearbejde og gruppeeksamen sammen, men de studerende skal have mulighed for selv at vælge. Gruppearbejdet giver studerende mulighed for at komme meget dybere ind i et emne, end hvis den enkelte studerende arbejder med sin egen problemstilling. På samme måde så sikrer gruppeeksamen, at man til eksamen kommer dybere ind i emnet og for mulighed for at debattere langt flere forhold - alene af den grund at en gruppeeksamen varer længere tid end en individuel eksamination. Det giver også vejleder og censor god mulighed for at vurdere hver enkelt studerende og dermed sikre, at karaktererne bliver individuelle og differentierede. Jeg tror, at afskaffelsen af gruppeeksamen er et udtryk manglende indsigt i arbejdsformen på uddannelsesinstitutioner som Aalborg Universitet. Alene ideen om, at man skulle kunne påføre hvem der har skrevet hvilke afsnit i et projekt illustrer det udmærket. Det viser mangel på forståelse for gruppearbejdet. Oftest vil de enkelte afsnit være gennemskrevet adskillige gange, hvilke betyder, at om ikke alle, så har flere af gruppemedlemmerne skrevet på et givent afsnit, og dermed er det umuligt at anføre, hvilket gruppemedlem der har skrevet afsnittet. Gruppearbejde og gruppeeksamen en moderne form for undervisning og evaluering. Fordelen ved gruppearbejde er indlysende, dels giver det de studerende mulighed for at komme dybere ind i det faglige stof og dels giver det gode kompetencer inden for samarbejde. Gruppeeksamen skal genindføres hurtigst muligt, og samtidig skal universiteterne oplyse de studerende mere eksplicit om muligheden for at skrive projekter sammen, men gå til eksamen individuelt.