En stor kunstner med et dårligt syn

Gyldendal 13. maj 2005 06:00

bøger "Hans Scherfig - en billedbiografi" I forbindelse med hundredårsdagen for Hans Scherfigs fødsel har Gads forlag genudgivet bogen "Hans Scherfig - en billedbiografi". Man kommer til at tænke på Clara Svendsens og Frans Lassons klassiske bog om Karen Blixen fra 1969: "En digterskæbne i billeder". Bogen om Scherfig fortæller på samme måde ved hjælp af billeder og korte velskrevne tekster historien om Scherfigs liv og kunst. Forfatterens litterære indsats gennemgås i korte refererende artikler. Man møder historien om drengen fra det det bedre borgerskab, der bliver dannet på Metropolitanskolen og senere udvikler sig til at blive en af Danmarks mest kendte kommunister. Man ser i bogen, hvorledes Scherfig orienterer sig i politik, litteratur og billedkunst, og om hvorledes han forsøger at skabe sig et liv som billedkunstner. På grund af en øjensygdom tvinges han i løbet af 30'erne over i andre medier. Han skriver anmeldelser af radioudsendelser til kommunisternes avis, og senere skriver han romaner og kritik. Bøger der takket være kæmpeoplag i Gyldendals serie af Tranebøger blev 60'ernes og 70'ernes svar på "Hjortens flugt". De afbilledede kunstværker viser, at Scherfig ikke er en naivistisk billedkunstner. Ligesom Henry Heerup, der også ofte kaldes naivist, er Hans Scherfig en kunstner der bygger sit billedsprog på et grundlag af eksperimenter, analytiske overvejelser og viden. Man kan se i bogen, hvorledes Scherfig gennemarbejder en lang række forskellige kunstneriske udtryk og ud fra det når frem til det billedsprog, han idag er kendt for. Man møder for eksempel karikaturtegning, kollage, børnebøger og malerier der er tydeligt præget af russisk konstruktivisme. Ligesom billedkunstneren Storm P. arbejder Scherfig frit på tværs i forskellige medier og ligesom hos den store gamle mester, er Scherfigs værker fyldt med humor. En anden faktor i Scherfigs kunst er øjensygdommen og det nedsatte syn. Det er selvfølgelig en ulempe, men kan også ses som en mulighed. Man har andre gange set, at billedkunstnere, der rammes af et svagt syn, opnår en klarhed og en tydelighed i deres kunst. At disse kunstnere udspiler den smule syn, de har, og i begrænsningen og modstanden opnår en ny energi og tydelighed. I Scherfigs billeder møder man denne kamp, og derudover indbyder Scherfigs påtagede naivistiske billedsprog, til en dyrkelse af en ornamentik og et enkelt og klart billedsprog. Og så er det iøvrigt bemærkelsesværdigt, at den gamle satiriker idag er blevet til en pengemaskine for det kunstmarked, han spiddede i sine romaner. At man idag kan opleve, at det kunstmarked, Hans Scherfig i årtier satiriserede over, idag danser på hans grav. At fortælle den historie, hvordan ville det ikke se ud som en roman i Scherfigs hænder? "Hans Scherfig - en billedbiografi " er en fremragende indgang til Hans Scherfigs liv, politiske liv, forfatterskab og billedkunst. Og så er den forøvrigt, endog ganske billig. Gorm Spaabækkultur@nordjyske.dk "Hans Scherfig - en billedbiografi". Redigeret af Carl Erik Bay. 246 sider, 149 kroner. Gads forlag.

Her ville vi gerne vise dig forslag til flere artikler, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Her ville vi gerne vise dig forslag til artikler fra vores magasiner, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Seneste nyheder

Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...