En stor sejr for miljøet

Under denne uges plenarsamling i Strasbourg var der en for Danmark særlig vigtig sag på dagsordenen, nemlig forbuddet mod anvendelse af flere f-gasser, som er farlige drivhusgasser, der skader miljøet.

Sagen var endt i forligsudvalget, som er den sidste fase af den fælles beslutningsprocedure, hvor Europa-Parlamentet og Rådet lovgiver på lige fod. Jeg havde sammen med Dan Jørgensen (S) fornøjelse af at være medlem af Europa-Parlamentets forligsdelegation, mens Anders Samuelsen (RV) var suppleant. Kommissionen kom i unåde, da den under debatten tog forbehold for forligsteksten. Denne tekst kan ikke ændres, når først den er vedtaget og under udarbejdelsen på forligsudvalgets sidste møde, udtrykte miljøkommissær Dimas kun begejstring og accept af aftalen, så det var naturligvis uacceptabelt at tage nogen som helst forbehold. FORLIGSAFTALEN SIKRER, at Danmark og Østrig, som har forbud mod flere f-gasser end de andre EU-lande, kan opretholde disse forbud. Det kunne vi ikke i forhold til den nugældende lovgivning, men med lovændringen skabes der retsgrundlag for at skærpe reglerne. Denne sag er med andre ord en stor sejr - både for miljøet og for Danmark. Modstanderveteranen Bonde stemte som den eneste imod forligsteksten i Parlamentets delegation, og SF'eren Margrethe Auken stemte som den eneste dansker imod forligsteksten under afstemningen 6. april. Havde et flertal fulgt fru Auken og den grønne gruppe, havde Danmark skulle fjerne forbuddet mod flere farlige f-gasser til stor skade for miljøet! TIRSDAG AFTEN indgik Europa-Parlamentet og Rådet forlig om budgetrammen for 2007-2013. Parlamentet har kæmpet en brav kamp mod Rådets forlig fra topmødet i december og krævet flere penge til gennemførelse af de forskellige EU-programmer. Særligt uddannelsesprogrammer Erasmus, hvorunder tusinder af unge studerende er på udvekslingsophold i andre lande, var i fare på grund af medlemslandenes manglende betalingsvilje. Forliget indebærer en forøgelse af bevillingerne på 4 mia. euro - knap 30 mia. kroner. EUROPA-Parlamentet godkendte Rådets ønske om at hastebehandle en retsakt om økonomisk støtte til fjerkræavlere, som lider tab på grund af fugleinfluenzaen. Normalt gælder denne mulighed kun i forbindelse med direkte udbrud af en smitsom sygdom i besætningen, hvilket heldigvis endnu ikke er tilfældet. Selvom der ikke er nogen fare forbundet med at spise fjerkræ, har fundene af fugleinfluenza blandt vilde ænder og gæs, har hysteri i medierne og ukendskab til de faktiske forhold fået forbruget af fjerkræ til at falde med op mod 60-70 pct. i nogle lande. Rådet træffer endelig beslutning på første rådsmøde efter påske. Niels Busk, Haldagervej 299, Haldager, er medlem (V) af Europa-parlamentet.