Museer

En stor succes

Med omkring 60.000 besøgende gæster siden åbningen 12. juni sidste år er Gråbrødrekloster Museet blevet en stor succes. Det er et selvbetjeningsmuseum, hvor gæsterne i elevatoren betaler efter vægt. Det koster 20 kr. at få bragt 250 kilo museumsgæster ned i kælderen. I 1994-95 blev der i Algade opført et større etagebyggeri. Forud for byggerik fik Aalborg Historiske Museum lejlighed til at foretage en udgravning af byens gråbrødrekloster. Udgravningen afdækkede bl.a. en markedsplads fra vikingetiden, en velbevaret klosterkælder i munkesten og intakte fundamenter fra munkenes ene kirke. Kælder og kirke var fra omkring år 1300. Det lykkedes at bevare ruiner og jordsnit under den nye bygning og i perioden 1999-2001 blev det underjordiske museum projekteret og opbygget. Den samlede pris blev på omkring seks mio. kroner.