Hospitaler

En stor tak til sygehuset i Frederikshavn

FLOT:Med baggrund i de mange udtalelser om nedlægning af de små sygehuse er det mig magtpåliggende at formidle en personlig oplevelse som pårørende på Frederikshavns Sygehus i en 10 dages periode juli 2007. Mine udtalelser skal ses i lyset af, at jeg har arbejdet som sygeplejerske dels på Rigshospitalet, dels Hillerød Sygehus. Min mand Karsten blev i februar 2007 aortaklap opereret, men vågnede op med en højresidig lammelse og en blodprop i hjertet. Han har været indlagt siden, dels på RH og dels på Esbønderup til genoptræning. En uges orlov var givet os, for at vi kunne komme væk fra sygehusatmosfæren. Vi tog op i vores sommerhus i Aalbæk. Glæden varede kort, da Karsten den første morgen gik i lungeødem og blev indlagt på Sygehuset i Frederikshavn. Bange var vi begge, men der gik ikke en time inden for sygehusets vægge, før vi oplevede en yderst kompetent behandling. Denne kompetence fortsatte gennem hele forløbet både fra lægerne og sygeplejerskerne. Ydermere var det første gang i fem måneder, at der blev vist os omsorg i et sådant omfang, at det rådede bod på de mange måneder, der lå bag os. Vi var som patient og pårørende i centrum for en yderst kompetent behandling. Den pædagogiske vinkel var perfekt og vi fik varmen og troen på et liv igen. Så midt i kaos fandt vi den oase, vi har længtes efter, og vi ved, at hvis der igen opstår problemer, må vi skynde os til Nordjylland. En stor tak til Jer alle, det vil aldrig blive glemt. Vi håber, at jeres ekspertise må få lov at komme mange til gavn.