En succes med udviklingsmuligheder

GANDRUP:Lysten til at være selvstændig lever og har det godt i Hals Kommune, hvor erhvervschef Peter Sloth Kristensen på kommunekontoret i Gandrup siden nytår har haft 20 henvendelser fra personer, der ønskede at starte deres egen virksomhed. Mens erhvervschefen er godt tilfreds med dét, så påpeger han imidlertid også, at der med den kommunale iværksætterrådgivning er tale om en succes, der sagtens kan blive meget større. - Jeg oplever, at mange iværksættere ikke har kendskab til mulighederne for at få rådgivning og først kommer og spørger om råd, når det er ved at gå galt. Det er ærgerligt, når nu der eksisterer et professionelt system, der kan tage toppen af problemerne, siger Peter Sloth Kristensen. Han fortæller videre, at iværksætterrådgivning efterhånden er sat i system i hele Nordjylland. Erhvervskontorerne i Region Aalborg Samarbejdet har således - i samarbejde med private rådgivere og Nordjyllands Amt - udviklet en bred vifte af tilbud. Det er tilbud, der giver kommende selvstændige og etablerede firmaejere mulighed for rådgivning afhængigt af behovet og perspektiverne i virksomheden. - Og det har allerede nu givet pote, men jeg vil gerne være med til at gøre endnu flere opmærksomme på de muligheder, der er, tilføjer Peter Sloth Kristensen og fortsætter: - Folk med en idé til en ny virksomhed eller virksomheder, der overvejer at omlægge eller udvide deres koncept, har mulighed for at få gratis sparring og rådgivning. Inden de kaster sig ud i noget, kan de med andre ord få afprøvet, om ideen holder vand. - En række kvalificerede rådgivere med specialer inden for jura, revision, marketing og virksomhedsøkonomi udgør det netværk, som rådgiver om forretningsideerne, konstaterer erhvervschefen videre. Erhvervskontorerne i Region Aalborg har de seneste seks år holdt seks-otte iværksætterkurser pr. år, hvor iværksættere og nystartede gennemgår alle væsentlige emner vedrørende virksomhedsstart og -drift som for eksempel virksomhedsform, salg, markedsføring, økonomi, forsikringer, rådgivningsmuligheder og eventuelle støtteordninger. - En vigtig del af kurset er den indbyrdes diskussion af den enkelte deltagers konkrete problemstillinger. Det viser sig gang på gang, at de væsentlige problemstillinger er ret ens hos de fleste af deltagerne, bemærker Peter Sloth Kristensen. Erhvervskontorerne i Region Aalborg holder herudover såkaldte fokusmøder, hvor helt konkrete emner bliver taget op af rådgivere, der har en ekspertviden om de specifikke emner. - Problemerne forsvinder jo ikke, når først virksomheden er startet. Nye dukker op, forklarer Peter Sloth Kristensen.