Ernæring

En sundere psykiatri

Udvalgspolitikere ønsker kost og motion i fokus i psykiatrien.

Social- og sundhedsudvalget vil satse på sund kost og motion indenfor psykiatrien.Arkivfoto: Grete Dahl

Social- og sundhedsudvalget vil satse på sund kost og motion indenfor psykiatrien.Arkivfoto: Grete Dahl

Sundhedstilstanden hos borgere i psykiatrien er ikke god, og det vil politikerne i Social- og sundhedsudvalget gerne ændre på. - Vi vil satse på sund kost og motion indenfor psykiatrien, og vi tager fat på indsatsen her og nu, siger udvalgsformand Thomas Krog (SF). Røg har tidligere været i fokus på området, men indsatsen måtte droppes, idet det ikke var muligt at rekruttere rygestopkonsulenter blandt medarbejderne. - Det vil vi ikke bruge flere kræfter på nu. Men vi er overbeviste om, at der er sammenhæng mellem den fysiske sundhed og den psykiske sundhed, tilføjer Thomas Krog. - Vi vil uddanne personalet, så der ude i psykiatrien kan ske nogle kulturændringer på institutionerne og i bostøtten. Det handler om at få den fysiske aktivitet flyttet ind i hverdagen og samtidig tænke på, at maden skal være sund. Det kommer ikke af sig selv, og slet ikke for den gruppe borgere her, tilføjer Thomas Krog. Sundhedsstyrelsen tilbyder uddannelse til ansatte på området, og håbet er, at fire medarbejdere vil deltage. - Og kan vi ikke gennemføre det, må vi finde andre måder at gøre tingene på. For det er så oplagt at gøre noget ved problemet her - det er vigtigt, understreger Thomas Krog. Ønsket om at sætte fokus på kost og motion i psykiatrien kom frem, da politikerne skulle forholde sig til den undersøgelse, der tegner Brønderslev Kommunes sundhedsprofil. Undersøgelsen skal danne baggrund for kommunens nye sundhedspolitik. - Undersøgelsen - sundhedsprofilen - viser meget godt det, som vi vidste i forvejen. Men nu har vi også tal på det. Nogle områder er så åbenlyse, og så er det altså bare med at komme i gang, mener Thomas Krog, der ikke lægger skjul på, at han utålmodigt venter på handling. Når kommunens nye sundhedspolitik skal udformes, skal den omfatte samtlige områder i kommunalt regi - og planen er, at den politisk skal vedtages inden udgangen af i år.