Skolevæsen

En supertanker lader sig ikke bare vende

På børne- og undervisningsområdet ser politikerne muligheder for besparelser - men det tager tid

NY HJØRRING: Børne- og undervisningsområdet i Ny Hjørring Kommune er et område, der også skal indstille sig på, at der er muligheder for at lave besparelser, men: - Det er som med en supertanker. Man kan ikke dreje den på en måned eller to. Vi har 27 skoler og 47 daginstitutioner, og vi kan ikke tromle beslutninger igennem oppefra og ned. Vi kan ikke bare lave besparelser med et enkelt snit, men det er klart, at der på sigt er muligheder for at rationalisere på nogle punkter. Sådan siger formand for børne- og undervisningsudvalget i Ny Hjørring Kommune, Ole Albæk (UP), forud for en hektisk tid, hvor det nye storkommunale kasseapparat skal komme til at stemme. Inddelt ønsker Udvalget har på det seneste møde inddelt sine ønsker for fremtiden i fire kategorier, og fakta er, at der er 913 millioner kroner i den samlede sektor som børne- og undervisningsudvalget har ansvaret for. Det svarer til omkring en tredjedel af Ny Hjørrings budget på 2,8 milliarder. Nogle af ønskerne på området er det, som Ole Albæk kalder uomgængelige merudgifter. Det drejer sig bl.a. økonomiske fripladser i SFO, takstnedsættelserne for børnehavepladser, udvidelse af dagplejen med stigende dækningsgrad for at overholde pasningsgarantien, stigende pensionsudgifter til skoler samt penge til anbringelsesreformen. Det giver i alt godt 22 mio. kr. Flere på efterskoler Under det, som herefter kaldes prioritet et, er der bl.a. brug for at reservere flere penge til elever på efterskoler, for at der ikke senere opstår et hul i kassen, der er brug for flere penge til vidtgående specialundervisning, til flere børn i specialbørnehaver, til forebyggelse indenfor tandplejen i Løkken-Vrå, forebyggende foranstaltninger for børn og unge, sikring af samme aktivitetsniveau til funktionshæmmede børn og unge samt penge til Ungdommens Uddannelsesvejledning Vendsyssel. Vedrørende de tre procent - ca. ni mio. kr. - siger politikerne i udvalget, at de gerne vil købe to tredjedele tilbage igen til bl.a. betaling af tandlæger i Løkken-Vrå, løn i sundhedsplejen, fastholdelse af uændret serviceniveau i PPR samt uændret serviceniveau på SFO og i skoler og daginstitutioner. - For den sidste tredjedel vil vi gerne iværksætte nye initiativer. F.eks. er der i Sindal og Løkken-Vrå ikke klubber i forbindelse med ungdomsskolerne, og det er et ønske at etablere det. Vi vil også gerne udvide billedskolen, som vi kender fra Hirtshals, til at omfatte børn i hele kommunen, ligesom vi gerne vil have yderligere to psykologstillinger og fokus på udvikling af kvalitet i dagtilbud, siger Ole Albæk bl.a. om nogle af ønskerne. Hvem skal bygge? På anlægssiden er har udvalget meldt 25 mio. kr. ind til skolebyggerier og ti mio. kr. til institutionsområdet. Den konkrete prioritering af det anlægsområdet afventer, at politikerne har været på en runde for at kigge nærmere på forholdene. Planen skal være klar sidst i september eller starten af oktober.