Lokalpolitik

En sur hotelpligt

Hoteller ønsker at slippe af med hotelpligten.

Flere hoteller i Hjørring Kommune flirter med tanken om at slippe af med hotelpligten. Så kan lejlighederne sælges som "sommerhuse på højkant" og man er ikke længere forpligtet til at tilbyde gæsterne et hovedmåltid hver dag. Det er Fyrklit i Hirtshals, Lyngby Mølle i Nr. Lyngby, Strandpavillonen i Løkken og strandhotellet i Tornby, der har haft følere ude hos Hjørring Kommune om hotelpligten. Belægningen på hotellerne i Nordjylland er traditionelt under 50 procent og dermed under gennemsnittet for resten af landet, så man kunne godt få den tanke, at der er for mange hoteller heroppe. Men sådan tænker politikerne i Hjørring Kommune ikke. Modstand - Min holdning er at hotellerne skal blive ved med at have hoteldrift, siger Knud Størup (UP). - Det er ikke mit problem om det økonomisk bedre kan betale sig at drive det efter sommerhusloven. Dét, det drejer sig om for mig er, at hvis man nedlægger hotelpligten, lukker restauranten sandsynligvis, og så har vi en facilitet mindre, siger Knud Størup. Det er regionplanen, der lægger hindringer i vejen for de hoteller, der ønsker at komme af med hotelpligten. Det er faktisk næsten umuligt. - Regionplanen er klar og tydelig. Jeg sad selv i amtsrådet, da vi lavede den, og jeg mener stadig som flertallet i amtsrådet, at hotelpligten skal opretholdes, fastslår Knud Størup. - I øvrigt tror jeg at Miljøcenter Århus kan nedlægge veto, hvis vi siger ja til at nedlægge hotelpligten. Og det er mit indtryk, at det vil de gøre, tilføjer Knud Størup. Nyt udspil på vej Plan- og miljøudvalget i Hjørring Kommune har tidligere oplyst, at de vil se på hotelpligten i forbindelse med udarbejdelsen af den nye kommuneplan. Men selv om det restriktive Nordjyllands Amt ikke længere eksisterer, skal hotelejerne ikke regne med at det bliver lettere at skippe hotelpligten. - Vi går lige og venter på et udspil fra regeringen. De vil ikke have at vi går og nedlægger hotelpligten, fortæller Per Harfeld (V), formand for plan- og miljøudvalget. - Men det er heller ikke mit indtryk at der er flertal - tilnærmelsesvist - for det i Hjørring. Lige nu er stemningen ikke til det, som jeg fornemmer det, siger Per Harfeld.