Lokalpolitik

En tandløs kommuneplan-revision – hvem har ansvaret?

KOMMUNEPLAN:I forbindelse med vedtagelse af kommuneplanrevision i Hirtshals byråd citeres enkelte byrådsmedlemmer for bemærkningerne ”megen skrig og skrål og for lidt uld”, herunder borgmester Knud Størup, ”Planen er blevet mere tandløs end jeg havde regnet med. Der er ikke voldsom megen nytænkning i den.” Og det har de ganske ret i, men som borger kan man ikke undlade at spørge sig selv om hvem, der har ansvaret for denne ”tandløshed”? Byrådet har udskrevet en arkitektkonkurrence i maj 2004, en vinder blev udpeget i september 2004. Man havde klogelig sikret sig, at man kunne plukke i ideerne fra de forskellige forslag, men man har ikke brugt denne mulighed. I marts 2005 meddeler man, at det vindende arkitektfirma skal inddrages i en bearbejdelse. Det var rigtigt tænkt – for ét er en konkurrence – et andet en dybdegående bearbejdelse i forhold til den virkelighed, der hersker i en by. Men hvad sker der? Der sker ingen ting! 15. juni 2005 vedtager byrådet forslag til revision af kommuneplan til vedtagelse inden udgangen af 2005. Det vindende projekt blev uden nogen form for bearbejdning kørt ned over byen. At boligbyggeri på havnen ville lukke erhverv er ikke inddraget. Planen vedtages med et års forsinkelse i november 2006, forsat uden bearbejdelse – nu har man blot trukket arkitektkonkurrencen ud. Så vidt man kan læse i avisen - grundlag for beslutninger i Hirtshals er som bekendt ikke offentligt tilgængelige – har man ikke indarbejdet forslag fra nogle af arkitektkonkurrencerne, men blot efterladt vide tomme rammer. Det er i sig selv mindre problematisk end forkerte løsninger. Det skaber netop mulighed for, at der bygges videre på de stærke træk vi allerede har i Hirtshals. Hvis der med tandløshed menes, at tænderne blev holdt væk fra udstykning af Havnegade, er vi mange i Hirtshals, der kan leve godt med det. Borgerne i Hirtshals rejste sig mod en ødelæggelse af byen og en kapitalisering af den udsigt vores unikke beliggenhed har givet os. Men ansvaret for at en stort anlagt arkitektkonkurrence betalt af skatteyderne, mange brugte timer for politikere, embedsmænd og engagerede borgere løber ud i sandet kan kun være politikernes – så retur til Størup!

Forsiden