En tankevækkende dag

8. klasseelever fra Dronninglund Kommune brugte en hel dag på "Dit liv - dit valg"

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hvordan er det at leve som handicappet efter et trafikuheld? Det fortalte René Holtebo om.

HJALLERUP:Der blev skubbet til tankerne og appelleret til ansvarligheden, da knap 200 af alle 8. klasseeleverne i Dronninglund Kommune i går var samlet til en temadag i Hjallerup Idrætscenter. Temadagen havde "Dit liv - dit valg" som overskrift, og det var andet år i træk, at de to tovholdere og SSP-konsulenter, Finn Christensen fra Hjallerup Skole og Susanne Jacobsen fra Dronninglund Skole, bød på en sådan temadag. Den er som udgangspunkt tænkt som en overbygning til det SSP-arbejde, der allerede på sjette klassetrin udføres i forhold til, hvordan de voksende, men stadig unge verdensborgere bedst forholder sig fornuftigt til omgangen med alkohol. Dette tiltag, der har kørt i 10 år i Dronninglund Kommunes folkeskoler, hedder "SIM 6" - hvor SIM står for Sundhed Ikke Misbrug - og i gårsdagens "SIM 8" blev der så bygget yderligere på oplysningerne til de nu to år ældre elever. - Målet med det hele er at sikre, at børnene står stærkere, når de en dag får tilbudt stoffer eller lignende. Så skal de være klædt på til at træffe den rigtige beslutning, fortæller Finn Christensen, der er så glad for de erfaringer, der igennem årene er opnået via SIM-arbejdet, at han håber også at kunne udbrede dette tiltag til at omfatte skolerne i Brønderslev Kommune, når kommunesammenlægningen er en realitet. Er dét imidlertid fremtidstanker, så var det i går her og nu for de mange 8. klasseelever, der brugte den første del af temadagen i forskellige workshops. Dem var der seks af, og eleverne kunne hver især vælge sig ind på tre af disse. I en af de seks "arbejdsgrupper" var det Dronninglund Kommunes gadearbejder, Peter Erland Christensen, der fortalte om stoffer - og alkohol - og de mange negative konsekvenser, der kan følge med dét at være høj/misbruger. Der var ikke en lyd at høre fra eleverne, mens Peter Erland Christensen tegnede et mere og mere forskrækkende billede af, hvor galt det kan gå - inden han rundede af med inderligt at appellere: - Jeg kan kun opfordre jer til at holde af jer selv og så lade være med at røre ved det her. Var budskabet fra Peter Erland Christensen noget, der kunne få tankerne om de fremtidige valg sat i gang, så gjorde det samme sig gældende i de øvrige arbejdsgrupper, hvor civilbetjent Kim West i én af grupperne fortalte om vold, rockere og dummebøder, mens en anden betjent, Liselotte Holm Jensen, i en anden fortalte om, hvad det kan få af uoverskuelige konsekvenser, hvis man i en salig rus tager hovedet under armen og foretager sig noget dumt, som man senere skal stå til ansvar for. Hvad der kan ske, når det går galt, blev der også fokuseret på i de forskellige arbejdsgrupper. Det skete blandt andet på "skadestuen", hvor to sygeplejersker, Lisbeth Christensen og Tina Futtrup, fortalte om, hvad der sker, når man kommer på skadestuen efter at have drukket for meget. Også livet som handicappet efter et trafikuheld blev der af den handicappede René Holtebo fortalt om, ligesom der i en mere forebyggende arbejdsgruppe blev sat fokus på, hvordan man holder den gode fest uden sprut, stoffer og alt dét, der følger med indtagelsen af disse rusmidler. Denne del stod Sanne Thomsen fra Brønderslev for, og det skete som endnu et led i bestræbelserne på at styrke SSP-samarbejdet på tværs af den snart slettede kommunegrænse. Temadagen sluttede for eleverne med et utraditionelt stand-up foredrag af Oluf Christensen fra teamet "ungdomsproblemer.dk". Han forstod på sin helt egen vis - og med de unges eget sprog - at få prikket lidt mere til de unges ansvarlighed, og foredraget for eleverne blev i aftes fulgt op med et lignende for elevernes forældre - så også de nu har fået nogle redskaber til at håndtere de "udfordringer", der venter forude for deres teenage-børn.