Hulsig

En tid med vanskelige balanceøvelser

.

.

Det er en stor opgave at finde balancen i en tid med voldsom udvikling og krav om mere og mere på alle fronter. Derfor oplever vi også lokalt, at mange borgere er helt oppe på mærkerne for at kæmpe for deres synspunkter og deres egen hverdag, og det er jo lig med trivsel. I Sæby har vi netop set et stort politisk flertal være ligeglade med mange borgeres ønske om at slippe for byggeri i den flotte Nellemanns Have, hvor politikerne gerne ser boliger opført. Altså et farvel til natur og et goddag til byggeri. Modsat mange borgeres ønske. I Hulsig vil det store feriehotel gerne være endnu større, hvilket mange lokale synes er en dårlig ide. Der anvendes argumenter som ”Egnen kendetegnes af nøjsomhed, ydmyghed og respekt - prangende og højrøstet adfærd er forurening”. Altså et farvel til byggeri og et goddag til natur. Modsat mange politikeres ønske. Disse to eksempler blot for at illustrere, hvordan det hele tiden er en vanskelig balanceakt at bevæge sig på den vej, der gerne skulle føre alle sikkert frem til noget fornuftigt - noget alle kan leve med. Derfor er det så vigtigt, at de borgere, andre borgere har valgt til at repræsentere borgerne, husker at lytte til alle røster. Bare fordi man mener noget andet end de kloge, kan man jo godt have ret. Det er utroligt vigtigt for udviklingen i Ny Frederikshavn Kommune, at vi hele tiden er helt fremme i skoene og på mærkerne for at holde gang i debatten om, hvilken vej vi skal gå. Det er ikke kun yderst rimeligt, det er også yderst nødvendt, at borgerne tager aktiv del i det at være borger i Ny Frederikshavn Kommune. Vi lader gerne vore læsere komme til orde her i disse spalter, og vær sikker på, at de fleste lokalpolitikere følger med i den lokale debat. Om de så lytter, er jo en helt anden sag, men de har jo ikke mulighed for at vælge at lytte, hvis der ikke er noget at lytte til.