EMNER

En tidlig juleaften i banken for foreningerne

AABYBRO:Spar Nord Fonden sikrede en glædelig jul for en række foreninger i området, som torsdag aften blev begavet med checks fra Spar Nord Fonden. Ikke alle havde søgt om tilskud til det frivillige arbejde, men var blevet belønnet for indsatsen af Spar Nords aktionærråd i Aabybro. Det var formand for rådet, ChristianJensen, der havde rollen som julemand og indledte med at oplyse baggrunden for fonden. Den blev oprettet i 1990, da Sparekassen Nordjylland blev et aktieselskab, og egenkapitalen fra den gamle sparekasse blev puttet i fonden, der skal videreføre sit virke gennem Spar Nord Bank og støtte lokale almennyttige formål. Og det nød bl.a. borgerforeninger i de fem bysamfund i kommunen godt af, da de hver fik 10.000 kr. Borgerforeningerne er nemlig alle i gang med lokale projekter til gavn for deres område. I Birkelse er det byforskønnelse og beplantning ved byggegrunnde på Bindeledddet. - Vi er en arbejdsgruppe på syv, der allerede har haft møde og får besøg af en arkitekt i starten af januar, fortæller Hanne Welløv fra Birkelse Borgerforening. Den har haft inviteret alle byens foreninger til et fælles møde om byforskønnelsen. -Men vi blev lidt skuffet over, at der ikke rigtig blev bakket op om mødet, siger hun.