En til en

Plejehjem i Aalborg har helt pæn normering

Det er ikke alle steder i landet, at plejehjemsbeboerne 
har det godt. 
Arkivfoto

Det er ikke alle steder i landet, at plejehjemsbeboerne har det godt. Arkivfoto

AALBORG:Selvom der fra tid til anden er blevet klaget over forholdene på de aalborgensiske plejehjem, har kommunen - ifølge direktør for ældre- og handicapforvaltningen Niels Tikjøb Olsen - ikke skåret ned på normeringen de seneste ti år. - Nærmest tvært imod, forklarer han. - Vi har fortsat en normering, som hedder en ansat pr. beboer på langt de fleste plejehjem. Så der er absolut ikke noget belæg for, at vi skulle have skåret i ældreplejen, understreger han. Tikjøb Olsen oplyser, at man sidste år øgede antallet af nattevagter - blandt andet efter kritik af forholdene på Otiumgården. - Den gennemsnitlige normering varierer selvfølgelig alt andet lige, siger han. - Der er for eksempel ofte flere ansatte på de mindre plejehjem, og vi tager naturligvis også hensyn til beboernes sammensætning, forklarer han. Ifølge Niels Tikjøb har det også en positiv effekt, at kommunen i de senere år har åbnet flere nye plejehjem. - Vi har blandt andet fået nye plejehjem i Svenstrup og Kærby, og det betyder på længere sigt, at vi kan tage flere beboere ind. Også nogle, som ikke er helt så plejekrævende, som tidligere, forklarer han. 1-til-1-dækningen svarer meget godt til gennemsnittet i andre kommuner. Også de nye partnere i Hals, Nibe og sejlflod. - Men der er stor forskel på antallet af plejehjem, siger Niels Tikjøb. - Sejlflod og Aalborg er begge ret godt med. Men dækningen i Nibe er ikke nær så god, forklarer han.