EMNER

En torn i øjet

EU-REJSERI:Endnu engang er Europa-Parlamentets rejsecirkus mellem Bruxelles og Strasbourg kommet i fokus, denne gang fordi der ikke i parlamentet kunne samles et flertal for en erklæring, hvor man ønskede, at alle møder fremover skulle holdes i Bruxelles. Havde der været et flertal, ville ønsket om ét mødested skulle behandles af Kommissionen og medlemslandene. Jeg har selv som medlem af Europa-Parlamentet oplevet dette cirkus. Jeg synes selv, det på mange måder var forstyrrende, at vi en gang om måneden skulle bryde op fra Bruxelles for at drage til Strasbourg. Jeg er også enig i, at det er spil af ressourcer. Det være sig tid, arbejdskraft og penge. Men realiteten er, at selvom det var lykkedes at samle et flertal i Parlamentet, kan dette rejsecirkus kun bringes til ophør, såfremt alle medlemslande kan bliver enige herom, altså også Frankrig. Jeg betegner det som yderst tvivlsomt, at det vil ske. Nu står vi over for et valg til Europa-Parlamentet. Et parlament, der som følge af en Lissabon-traktat vil blive medlovgiver på stort set al EU-lovgivning. På trods af, at dette rejsecirkus er en torn i øjet på mange, inklusiv mig selv, håber jeg, at den kommende valgkamp holder fokus på de udfordringer, EU står overfor. Det er nødvendigt, at EU tager hånd om vores fælles miljø og klima. Udfordringerne ved at sikre EU fremtidens energiforsyning. Kampen mod terror og den internationale kriminalitet. Videreudvikling af det indre marked. Omlægning af landbrugsstøtte til regional udvikling. Udfordringerne er mange, man lad os ikke blive blind af en irriterende torn i øjet.