Skattepolitik

En torpedo mod foreningsliv

Der er strid mellem Danmark og Europa Kommissionen, om hvordan man skal fortolke momsreglerne.

Hvis Europa-kommissionen vinder sagen ved EU-Domstolen, risikerer vi, at flere danske lokale idrætsforeninger må ophøre. I 2002 blev Momsloven ændret i Danmark, så almengørende foreninger kunne vælge, at blive fritaget for moms. Ændringerne har haft stor gavn hos de lokale idrætsklubber, hvor frivillige ikke længere skal bruge tid på komplicerede momsregnskaber, men i stedet kan koncentrere sig om de sociale værdier man samles om i foreningen. Europa-kommissionen mener, at de danske momsregler er konkurrenceforvridende og dermed ikke i overensstemmelse med kommissionens fortolkning af "Momsdirektivet". I Danmark deler vi ikke den fortolkning, hvorfor sagen nu ender for EU-Domstolen. Set med økonomiske briller vil det være ærgerligt for en idrætsforening, at skulle betale moms af sine kontingenter, da det jo nok vil resultere i, at kontingentets størrelse vokser. Udsigten til, at en stor del af indtægten, i den lokale idrætsforening, skal bruges til momsbetaling, gavner heller ikke motivationen hos de frivillige og man risikerer hermed, at miste dem. Danmark står ikke alene, da også andre af EU-lande er blevet kritiseret af Kommissionen for ikke at leve op til direktivet. Man kan håbe på, at EU-Domstolen dømmer til fordel for foreningerne, men hvis det ikke bliver tilfældet, kommer Kommissionen med en høring til vinter om momsreglerne. Her vil vi i Europa Parlamentet, have mulighed for, at gøre vores indflydelse gældende i en revurdering af lovgivningen. Med andre lande i lignende situationer, kan man kun forestille sig en bred opbakning til en ændring af reglerne, til gavn for det almengørende foreningsliv.