Lokalpolitik

En træls byggesag

På kommunekontoret er man heller ikke glad for, at slotsbyggeriet på Himmerigsvej gik i stå

DRONNINGLUND:Dronninglund Kommune har af flere omgange været inde over Søren Jensens 70 sider lange byggesag, som primært kørte i årene 1992 og 1993. Oprindeligt var det kommunen, der opfordrede Søren Jensen til at overtage den nedlagte Rosenby Gl. Skole og etablere en virksomhed på stedet. Kommunen gav dengang Søren Jensen tilladelse til at bygge løs på sit hus såvel som til at drive virksomhed på Himmerigsvej, men afgørelserne blev i begge tilfælde ændret eller omstødt af amtet. Og det på trods af, at den daværende borgmester, Poul Møller (V), i et pænt brev anmodede amtets udvalg for teknik- og miljø om ikke at blande sig i sagen. Sagen blev behandlet i byrådet, som enstemmigt bakkede Søren Jensen op. Herefter blev den påklaget af amtet, nåede ind til Overfredsningsnævnet og planstyrelsen under Miljøministeriet, for så endelig at blive afsluttet med et stort, rungende "nej" fra de øverste instanser. Byggesagsbehandler Jørgen Pedersen fra Dronninglund Kommune har også haft fingre i sagen og har ikke været glad for at følge udviklingen. - Vi er selvfølgelig kede af herfra, at der nu står et byggeri derude, som ikke er færdigt. Det er en byggesag, vi ikke kan få afsluttet, og det er altid irriterende, siger han og fortsætter: - Vi glædede os jo bare over, at nogen ville gennemføre noget, der så spændende ud, og for os, der ved, hvor mange ressourcer han har brugt på at få de øverste tagsten helt derop, gør det ondt at se, at de blæser ned igen. Det er synd. Generelt har det ikke været muligt at få en kommentar fra de politikere, der har været dybest involveret i sagen. For eksempel ønsker den daværende borgmester, Poul Møller, ikke at udtale sig, da han mener, sagen ligger alt for langt tilbage til, at han kan kommentere på den.