En trussel

I Nordjylland kæmper vi hårdt for vækst og arbejdspladser, men må i dag opleve at få en kold spand vand smidt i hovedet.

Regeringens finanslovsforslag indeholder nemlig en femdobling af den såkaldte NOX-afgift, som rammer Aalborg Portland særligt hårdt. Virksomheden kan se frem til stærkt stigende omkostninger til næste år og derfor er der reel risiko for at virksomheden må lukke eller flytte sin produktion, og at Nordjylland dermed mister rigtig mange arbejdspladser. En femdobling af afgiften er en stærkt erhvervsfjendsk politik, som kraftigt vil svækkevirksomhedens mulighed for at producere cement i Danmark. I forvejen er det svært nok at drive virksomhed i Danmark, da det danske omkostningsniveau er meget højt og konkurrencen fra billigere lande er støt stigende. I Nordjylland har udfordringen med at skabe vækst og arbejdspladser endda været særlig stor. Hvis vi fortsat skal have mulighed for at bevare vores arbejdspladser - og skabe endnu flere - er der derfor behov for at forbedre virksomhedernes konkurrencevilkår. En regering bør føre en visionær og fremsynet erhvervspolitik. En femdobling af NOX-afgiften er brandbeskatning og det stik modsatte. Det kan komme til at koste Nordjylland dyrt.