EMNER

En tur mere i sadlen til rideforbud

Teknisk udvalg kan endelig færdigbehandle sag om omstridt vej i Napstjert Mose men dermed er sagen givetvis ikke lukket endnu

omstridt vejs skæbne bliver behandlet på teknisk udvalgs møde på torsdag. Det er balladen om ridning på en privat fællesvej mellem Napstjertvej og Milrimvej i Napstjert, der nu - igen-igen - får en foreløbig afgørelse.

omstridt vejs skæbne bliver behandlet på teknisk udvalgs møde på torsdag. Det er balladen om ridning på en privat fællesvej mellem Napstjertvej og Milrimvej i Napstjert, der nu - igen-igen - får en foreløbig afgørelse.

Sagen om ridning over Napstjert Mose er klar til at tage endnu en tur i manegen - når teknisk udvalg på torsdag behandler sagen, der efterhånden har huseret i systemet i adskillige år. Indstillingen fra teknisk forvaltning til udvalget er den samme som sidste gang, sagen var på dagsordenen, nemlig at kommunen optager den omstridte del af vejen som offentlig sti. Det vil løse i hvert fald den juridiske del af sagen, da det så uomtvisteligt vil være muligt at ride på vejen. Om det så også løser den mere personlige del af striden, hvor sagens parter har væltet sig i politianmeldelser, anmeldelser til SKAT samt påstande om personlig chikane, det kan man formentlig have sin tvivl om. I sin indstilling konstaterer teknisk forvaltning da også lakonisk, at "det er ikke forvaltningens opfattelse, at der ad frivillighedens vej kan opnås enighed om en kompensation for det ekstra slid, som ridningen vil medføre." Sagen drejer sig om ridning på en privat fællesvej, der er forbindelsesvej fra Napstjert Mosevej til Milrimvej. To af lodsejerne på vejen har protesteret imod, at der bliver redet på vejen, og tidligere sat "ridning forbudt" skilte op. Læs hele historien i dagbladet NORDJYSKE Stiftstidendes frederikshavnudgave tirsdag.