En tur på millionvis af kilometer gennem Ø. Hornum

Ø. HORNUM: 7. klasse på Øster Hornum Skole har lavet en planetsti i byen. Planetstien begynder med en planche, der fortæller om Solen, placeret ved Amfiteatret på Friluftscenter Katbakken og slutter i byens modsatte hjørne, 1,3 km borte øverst på Fyrrebakkens legeplads, hvor planchen, der markerer Neptun, der nu defineres som den yderste planet i vores eget solsystem, er placeret. Afstandene er formindsket sådan, at for hvert skridt man går, svarer det til ca. 2,5 millioner kilometer i virkeligheden. Så her hjælper selv syvmilestøvler ikke meget. Fantasien må tages til hjælp. Når man nu i undervisningen beskæftiger sig med universet i faget naturteknik, og med regning med tal i størrelsesordenen millioner og milliarder i matematik, så kunne det lige så godt resultere i noget, der kunne blive til gavn og glæde for andre klasser, der beskæftiger sig med astronomi. Og byens borgere i det hele taget. Det blev man sidste år enige om i den nuværende 7. klasse på Øster Hornum skole skulle resultere i den nu anlagte planetsti. Derefter gik eleverne i gang med i naturteknik timerne at samle oplysninger om de forskellige planeter og fik sat det overskueligt og pænt op på plancher. I matematiktimerne beregnede eleverne, hvor de forskellige planet-plancher skulle placeres, så de forholdsmæssigt fik den rigtig placering. En lokal håndværker tilbød at lave standerne til plancherne i galvaniseret stål. På Friluftscenter Katbakken står de 5 første standere, og stien slutter i byens fjerneste hjørne – på legepladsen øverst på Fyrrebakken. På de enkelte standere kan man læse om afstande, planeternes bestanddele, opdagelse og i øvrigt små sjove oplysninger om den pågældende planet. 7. klasse håber planetstien vil blive brugt i skolens undervisning så vel som til almindelig forundring og eftertanke for de, der måtte have lyst til at tage turen helt ud i det ydre rum – og forhåbentligt sikkert hjem igen.

Forsiden