En turistsæson over middel

Turistchefen arbejder på at minimere vejrets betydning

Naturvidenskab 11. september 2002 08:00
ØSTER HURUP: - Tak for i år. Vi ses igen til påske. Sådan kan sensommerturisterne læse på nogle af restaurationerne i Øster Hurup, der så småt er ved at lukke ned efter turistsæsonen, selv om der fortsat er badegæster ved stranden. Og alt imens turistchef Hanne Vestergaard glæder sig over, at den sene sommer reddede turistsæsonen op "over middel", så arbejder hun sammen med Turistrådet med initiativer, der fremover kan forlænge sæsonen Hun vil ikke på nuværende tidspunkt fortæller nærmere om de konkrete planer, udover at der også er en strandudvidelse på dagsordenen. Det handler blandt andet om, at få tilladelser til at pumpe sand op, sådan at man kan genoprette de strandområder, der har det med at lade sig påvirke af vejr, vind og strøm. Samtidig arbejder hun på at få udarbejdet et ordentligt statistisk materiale, der kan fortælle, hvilke turister, der kommer til området. Og hun glæder sig i den forbindelse over, at det i år er lykkedes at få de forskellige og mange sommerhusudlejer-organisationer til at medvirke. Statistikken skal supplere den spørgeskemaundersøgelse, som turistrådet selv har foranstaltet i forbindelse med sin folder "Øster Hurup - Østkystens Perle". Selv om Hanne Vestergaard ikke har fået så mange besvarelser, som hun kunne ønske, så har hun alligevel fået tilstrækkeligt til, at hun tør stole på den tendens besvarelserne giver. Dén fortæller entydigt, at det er er naturen og de familievenlige forhold, der trækker turisterne til. Det er i øvrigt turistchefens indtryk, at der i år har været flere nordmænd, end tidligere. At majoriteten af udenlandske turister fortsat kommer fra Tyskland, men at der også finder flere hollændere hertil - lige som, der kommer belgierne og englændere. Det betyder, at næste sæsonens folder også får engelsk tekst - udover den tyske og danske. Spørgeskemaundersøgelsen viser i øvrigt også, at over halvdelen af turisterne benytter internettet, når de planlægger ferie. Det er medvirkende til, at Turistbureauets markedsføring over nettet skal optimeres og i øvrigt også tekstes på engelsk. Turistrådet- og chefen har således taget hul på udvælgelsen af de såkaldte indsatsområder for næste sæson, de ligger klar med udgangen af denne måned, og skal indgå i den handlingsplan, der følger op på den strategiplan, som rådet som noget nyt udarbejde forud for denne sæson. Al planlægningen skal gøre turistarbejdet så uafhængig af vejret som muligt, for selv om det betyder noget, så er det ikke altafgørende. - Når selv campingpladserne var fyldt helt op i juli, selv om folk var ved at svømme væk, så er vejret ikke den afgørende faktor, siger Hanne Vestergaard, der glæder sig over udsigten til bedre arbejdsforhold, når den lokale turistforening turistbureauet, håber at de omtale projekter kommer ud af støbeskeen og også benytter lejligheden til at håbe, at politikerne finder penge til at bevare de lokale museer. Als museums arbejdede værksteder har nemlig været populære hos turisterne, der også sukker efter en Havnø Mølle, der kører hver dag.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...