Sæby

En uforståelig lokalpoltik

FORSKELSBEHANDLING:Lokalepolitikken i Sæby Kommune er fortsat uforståelig for kommunens borgere. Det er blevet vedtaget, at politiske møder ikke må afholdes i kommunalt ejede lokaler, men da Venstres Kommuneorganisation i mange år har afholdt deres møder i byrådssalen, gik jeg ud fra, at det kun gjaldt offentlige møder. Forud for sidste bestyrelsesmøde i Det Radikale Venstre henvendte jeg mig derfor til kommunen og bad om at låne et lokale i Algade 3.Jeg gik ud fra, at det kunne lade sig gøre, da det var et lukket møde. Jeg fik afslag med den begrundelse, at politiske møder ikke kan afholdes i kommunens bygninger.Vedkommende kendte ikke noget til, at Venstre benytter byrådssalen. Efterfølgende har jeg undersøgt sagen, og Venstres Kommuneorganisation afholder fortsat deres møder i byrådssalen.Det er ikke Venstres gruppeformand, der indkalder til disse møder, men organisationens formand. For mig at se er et bestyrelsesmøde at sidestille med et møde i en kommuneorganisation.Derfor synes jeg det er en urimelig forskelsbehandling.