Pædofili

En uge i mediernes søgelys

Sagen om den 13-årige Anja fra Farsø har i den seneste uge præget medierne dag efter dag. I dag står den på dagsordenen i kommunens børn- og unge-udvalg. Sagen kort Forhistorien er, at pigens far er idømt to års fængsel for seksuelt misbrug af den dengang 10-årige pige. Anja blev, da sagen dukkede op, flyttet til en plejefamilie i Løgstør Kommune. Her boede hun, indtil Farsø Kommune i begyndelsen af december i år besluttede at flytte hende til en institution i Østhimmerland. Faderen har nu afsonet sin straf og er løsladt. Farsø Kommune lægger op til, at pigen igen skal mødes med sine biologiske forældre. Dette spørgsmål afgøres i dag i børn- og unge-udvalget. Sagen dag for dag 15. december: Nordjyllands Radio fortæller for første gang om sagen og om det nødråb imod samværet med faderen, pigens 19-årige storesøster har sendt til socialminister Eva Kjer Hansen. Socialministeren beder Farsø Kommune om en redegørelse om sagen. 16. december: Dagbladet BT opfordrer på forsiden sine læsere til at protestere imod kommunens planer om at gennemtvinge et samvær ved at ringe eller maile til kommunen. Mere end 100 ringer, og kommunen modtager ca. 100 protest-mails. 17. december: Forældre fra Bakkeskolen i Skarpsalling i Løgstør Kommune, hvor Anja har gået indtil for få uger siden, indsamler underskrifter med protester imod kommunen. Et af de tre politisk valgte medlemmer af børn og unge-udvalget, Carlo Nielsen (UP), sår i flere medier tvivl om det juridiske grundlag for hele sagen - dommen på to års fængsel for incest. "Dommen ligger der," siger han, "men vi kan have vore tanker". Der rejses fra politisk hold krav om, at Carlo Nielsen på grund af sine udtalelser ikke deltager i sagens behandling i udvalget. Han afviser selv at erklære sig inhabil. I Folketinget, hvor nye regler for anbringelse af børn er til behandling, bringer flere oppositionspolitikere sagen frem og kritiserer, at socialministeren har givet kommunen frist frem til 5. januar, før den afleverer en redegørelse i sagen. Ministeren afviser at fremskynde en afgørelse i sagen. 18. december: Socialminister Eva Kjer Hansen sender i NORDJYSKE et ret klart signal til Farsø: "Jeg kan ikke forestille mig en situation, hvor myndighederne beslutter, at et barn mod dets vilje skal have samvær med en biologisk far, der er dømt for seksuelle overgreb mod barnet," siger hun. Kommunen faxer 300 sider bilag til sagen til ministeriet og lover flere dokumenter senere. Ekstra Bladet bringer et brev, som den 13-årige pige angiveligt har skrevet til sin far i februar i år. Af brevet fremgår, at det skulle være hendes daværende sagsbehandler, der havde tvunget hende til at sige, at hun var blevet sexmisbrugt af faderen. 19. december: Familieafdelingen i Farsø meddeler, at den har besluttet, at Anja kan holde jul hos sin tidligere plejefamilie. 20. december: Det kommer frem, at Anja kan genoptage skolegangen på Bakkeskolen i Skarpsalling, men at hun fortsat skal bo på institutionen i Østhimmerland.