Uddannelse

En ung læge i huset

PENSIONAfsked og velkomst i lægehuset

HOBRO:- Som praktiserende læge kan man følge patienterne tættere. Man har et ansvar for patienterne gennem længere tid, og lærer også familierne at kende. Blandt andet derfor har jeg altid gerne ville have egen praksis, fortæller Kåre C. Jacobsen, som fra 1. januar har overtaget læge Svend Ovesens praksis i Lægehuset i H.I. Biesgade i Hobro. Svend Ovesen går efter 32 år på pension, og det blev blandt andet markeret med en afskeds- og velkomstreception fredag eftermiddag. Kåre C. Jacobsen kommer oprindeligt fra Vedbæk i Nordsjælland. Da hans hustru, Helle, er fra Hadsund, så gik tiden efter uddannelsen på Københavns Universitet til det nordlige Jylland - blandt andet Vendsyssel, hvor den unge læge gennemgik sin tid som turnuskandidat på blandt andet Dronninglund sygehus. Efter den tid gik han i gang med uddannelsen som praktiserende læge, som tager tre og et halvt år, hvor man blandt andet skal være på en medicinsk afdeling, en kirurgisk afdeling samt på en børneafdeling udover at være i praktik i en lægepraksis. Siden han blev færdig med sin uddannelse som praktiserende læge, har Kåre C. Jacobsen blandt andet været vikar i en praksis i Spentrup samt været vikar i Lægehuset i H.I Biesgade. Han er bare 33 år gammel, så den nye læge i Biesgade er startet på sin lægeuddannelse i en ganske ung alder, og har gået den snorlige vej gennem uddannelserne. - Ja, jeg er kommet igennem på ganske kort tid. Men Svend Ovesen startede jo også som praktiserende læge i en alder af 33 år, så det går jo nok, smiler den unge læge, som nu har slået sig ned i Hadsund sammen med sin familie: en søn på et år og hustruen Helle, som venter parrets andet barn. Gennem sine ni måneder som vikar i Lægehuset kender han stedet godt, og er glad for nu at skulle overtage praksis. - Vi er fem praktiserende læger samt en reservelæge under uddannelse i huset. Det er godt at være flere kolleger samlet, og vi holder da også fælles morgenkonference hver dag. En anden fordel ved at være flere sammen er, at man har bedre mulighed for at anskaffe sig dyrere udstyr, som man kan være fælles om. Det var også en af grundene til, at jeg valgte dette lægehus, slutter Kåre C. Jacobsen.