En usikker fremtid for Nørhalne Rideklub

Heste 2. september 2007 06:00

BEKYMRING: Kære bestyrelse og medlemmer i Nørhalne Rideklub! Til den ekstraordinære generalforsamling 22. august var I så venlige at lukke os ”gamle” medlemmer, sponsorer og bestyrelsesmedlemmer ind. Desværre var nogle forhindret, men vi mødte op i fælles interesse for Nørhalne Rideklub’s fremtid. Vi blev spurgt: ”Hvor var I da rideklubben var ved at lukke?” Det må skyldes uvidenhed om hvor meget arbejde, der blev lagt i at få rideklubben op at stå. I 1991 fik NØRK overdraget de nuværende arealer af kommunen, en stubmark, der skulle forvandles til to dressurbaner og en springbane. Vi forældre støttede op om vore børns interesse for heste, og gik så ellers i gang. Der blev samlet sten i spandevis, gravet ud til baner, lagt læssevis af sand på banerne, gravet huller til stolper, sat stakit op, lavet spring, malet osv.. Ud over den store støtte og bidrag fra byens borgere og erhvervsdrivende, og billige materialer, havde vi stort set kun vores bare næver og et godt sammenhold, samt troen på behovet for en rideklub i Nørhalne. Heldigvis havde vi, og har stadig, heste- og stævnekyndige folk i foreningen, der kunne sætte os uvidende ind i arbejdet. Vi havde også visioner om en ridehal, og vi lagde alle kræfter i for at nå målet. Vi startede med internt stævne og endte med at holde to årlige udvidede klubstævner med op til 115 ekvipager, holdt ringridning, deltog i forårsmarked og Sankthansfest, med pænt overskud hver gang. Vi har virkelig kæmpet for at få nok penge i kassen sammen med alle vores frivillige, så det var muligt at finansiere en hal, men valgte at være forsigtige. Det er måske derfor klubben stadig eksisterer i dag. Resultatet af arbejdet har for os været det hele værd, når vi ser, hvor mange børn der har glæde af faciliteterne. Alle der har ydet en indsats for rideklubben, har grund til at være stolte. Det jeg siger er, at det ikke havde været muligt at opnå uden de mange frivillige. Alene et weekendstævne kræver 30 hjælpere. Så vi gamle kan også blive trætte, og næste generation har allerede taget over. De sidste afdrag til kommunen er betalt, så endelig i år ejer rideklubben arealet. Medlemmerne kan bruge det kvit og frit, uden betingelser og afhængighed af andre. Det er derfor med stort vemod, at jeg konstaterer at rideklubben vil sælge jorden og underlægge sig en stribe betingelser i to lejekontrakter, en på hal og en på ridebaner. For mig at se er det kun til fordel for køberen Søren Madsen og til stor ulempe for rideklubbens fremtid. For uanset hvor mange frivillige der yder en indsats, vil det aldrig kunne finansiere leje af en ridehal. En hal kræver et helt andet økonomisk grundlag end klubber af denne størrelse. Tænk på, at der kun er indtægter fra kontingenter og arrangementer, tilskuddet fra kommunen rækker kun til renovering og nyanskaffelser. Vælger medlemmerne at sælge jorden, frygter jeg at klubben mister sponsorer og støttemedlemmer. Har de interesse i at finansiere en privat mands aktiver? På mødet 22. august blev der udleveret en handleplan. Jeg mener papiret kun var fyldt med bindinger. Alligevel var der et lille flertal for salg af jorden til ejendomsvurderingen, 37.500 kr.. Når rideklubben bliver rig og køber arealerne tilbage, bestemmer Søren Madsen alligevel over hallen. Han vil nemlig have førsteret til at leje den. Efter evt. salg er det rideklubben, der bærer den største risiko, for falder medlemstallet, bortfalder tilskuddet fra kommunen, og så håber jeg der er råd til at leje banerne. Har rideklubben ikke penge til at leje hal for, kan rytterne købe et halkort, en ekstraudgift som forældrene måske ikke har råd til. De børn skal så stå udenfor og se kammeraterne ride rundt i hallen. Det er en urimelig for-skelsbehandling, og bestyrelsen kan kun se til i afmagt, når medlemmerne splittes i to. Det er ikke et tilbud givet i interesse for rideklubben og da slet ikke i bedste mening, som Søren Madsen siger, når børnene bare skal ride forbi hallen over på banerne i regnvejr, fordi klubbens økonomi ikke strækker til halleje. Man forpligter sig også til kun at leje Søren Madsens hal. Den kan kun fravælges hvis klubben ophører med at undervise, og undervisning er eksistensgrundlaget for en rideklub. Rideklubben kan efter planen heller ikke leje sig ind i en anden hal, til trods for det måske er billigere. Vi ved jo der er søgt om opførelse af en hal i Nørhalne. Det arbejdsmæssige og prisen for at leje hal er ret væsentligt, og ikke kun en forhandling med bestyrelsen. Man skal vide, hvem af parterne der skal stå for omkostningerne og arbejdet med at flytte en spring- og dressurbane, før man stemmer om det. Det eneste positive jeg kan se ved denne handleplan er, at bestyrelsen selv må bestemme hvor elevponyerne må stå, og at kommunen ikke har godkendt overdragelsen af arealerne endnu. Jeg håber heller ikke det sker. For med alle de betingelser, rideklubben bliver pakket ind i, kvæles den langsomt, hvilket Søren Madsen sikket ved. Med de få måneders interesse for rideklubben er han allerede tæt på at få en færdigsyet hestepension med alle faciliteter til billige penge, helt uden sved på panden. Jeg synes det er bedst for alle, at han bygger en hal på egen matrikel og herfra tilbyder rideklubben bedre faciliteter. Så forbliver klubben selvstændig. Kære forældre og medlemmer. Klap hesten og se, hvordan næste års budget ser ud. Hvorfor dette hastværk? Børnene har redet ude i snart 20 år, så de klarer nok en vinter til. Med flere opstaldninger i byen er der belæg for flere medlemmer. Halfacaliteterne skal nok komme, uden rideklubbens indblanding. Jeg vil råde jer til at bygge den lille klub op igen til det, den var engang. Brug den ”gamle” model. Faciliteterne er der til holde de store stævner, det fordrer i øvrigt I holder ridebanen intakt, for I har brug for al den plads der er nu. Det kan lade sig gøre ved fælles hjælp. Bevar jeres sunde fornuft og stem i børnenes og rideklubbens interesse. Stå krisen igennem i samlet flok, så er der stor mulighed for at klubben overlever med få medlemmer. Kære stemmeberettigede, mød op til generalforsamlingen og stem mod salg af arealerne. Nørhalne Rideklubs fremtid og uafhængighed er i jeres hænder!

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...