EMNER

En van(d)- vittig idé

BADESTRAND:Først var det graden af agurkers krumning. Dernæst dikterede EU, at grønne nødudgangsskilte ikke måtte være runde. Nu er turen kommet til badestrande. Røster i EU-Parlamentet foreslår, at det også skal defineres, hvornår badegæster reelt er "badende", og hvornår en strand er en strand! Desuden skal badevandet opdeles i tre kvaliteter: ringe, god og udmærket! EU-institutionerne er ved at gå i selvsving over EU's såkaldte "badevandsdirektiv", der siden 1974 har sat rammerne for kravene til de danske strande. Danmark har hidtil udpeget badestrandsområder efter erfaringer med, hvor folk almindeligvis bader, men nu foreslås det i parlamentet kun at tillade betegnelsen "badestrand" brugt om områder, hvor de badende dypper hovedet - eller er i overhængende fare for at "drikke vandet". Den liberale gruppe i EU-Parlamentet, som Venstre er del af, er kommet med dette meget bureaukratiske - men meget morsomme - forslag. Ordet "badestrand" skal fremover kun bruges om steder, der "sædvanligvis besøges af over 100 badende om dagen i mindst 20 dage af badesæsonen" - og "badning" defineres som "enhver direkte kropskontakt med vand, hvor man får hovedet under vand og/eller risikerer at drikke vandet". Man ser det for sig: To funktionærer iført blå kasketter med stjerner på og kikkerter for øjnene ligge på lur i klitterne for at se, om de, der er i vandet, nu også får hovedet ordentligt under vand og opfylder kravene for at være badende! De liberale i EU-Parlamentet vil også indføre ny flagordning til at inddele badevandet i tre kvaliteter: "udmærket", "godt" og "ringe" markeret med tre forskellige farver. Men det vil underminere den velfungerende Blå Flag-ordning. Ikke alle er enige i de liberales definitioner. Der er indkommet 124 ændringsforslag til udspillet. Hvorfor i alverden skal EU-bureakraterne bruge tid og ressourcer - for skatteborgernes regning - på at gennemgå 124 ændringsforslag til, hvordan man bl.a. definerer en "badestrand"?