En vanvittig "operation multietnisk"

Alle synes vi bedst om vort eget. Indlæringspsykologer hævder, at man lærer mest det første leveår, halvt så meget det næste osv. Det, vi “får ind med modermælken”, synes vi automatisk er det egentlige og rigtige. Det er vort “styringsprogram”.

Denne fundamentalt menneskelige følelse har politikerne og godhedsindustrien nu gennem mange år forsøgt at undertrykke med infame beskyldninger om "racisme" og “ikke stuerent fremmedhad” for at gennemføre deres vanvittige “Operation Multietnisk Danmark”. Det har de gjort bl.a. af frygt for de økonomiske følger af den tilbagegang i folketallet, alle kunne forudse. Fhv. minister Arne Sørensen (S) foreslog endda, at folketallet skulle fordobles til 10 millioner gennem indvandring (Ingeniørens Ugeblad 20. april 1973). I 1987 sagde Socialdemokratiets daværende formand Svend Auken: “Indvandrerne er ikke noget problem, men en ressource” (jfr. Weekendavisen 15. oktober 1999). I 1995 mente Mogens Lykketoft, at en årlig indvandring på 20.500 var nødvendig (WA 24. marts 1995). Dengang var indvandringstallet ca.10.000 pr. år. Målet blev vist nået i 2000. Den voldsomme masseindvandring har medført mange gnidninger. I den stadig store danske restbefolkning har der udviklet sig uvilje mod de fremmede. Men så længe vi, vælgerne, ikke indser, at disse følelser har forkert adresse, vil situationen kun blive værre. De fremmede kommer, fordi de politikere, vi selv har stemt på, fuldt bevidst har gjort det muligt og tiltrækkende for dem at komme. Og indvandringen fortsætter, omend formindsket, trods lapperier. Det er tindrende vanvid. Men det er skadeligt og tåbeligt at bebrejde de fremmede at de kommer, når vore egne politikere er de egentlig ansvarlige. Stem dem ud af Folketinget. Og sæt andre ind, der vil gøre noget ved de forældede flygtninge- og menneskerettighedskonventioner, som de gamle politikere klamrer sig til. Forholdene er grusomme mange steder i verden. Det skyldes hovedsagelig voldsomt stigende folketal, elendige, korrupte regimer og handels-barrierer. Det er desværre kun alt for let og profitabelt for den enorme godhedsindustri at vise fotos af elendige, udhungrede børn. Godhedsindustrien lever fedt og godt af det! Men Danmark kan ikke redde hele verden. “Det er nødvendigt at udvikle hård hud på hjertet, ellers vil vi forbløde”, som Singapores premierminister Lee Kuan Yew sagde, da han standsede flygtningestrømmen ind i den lille, velordnede bystat.