En vennetjeneste for en fremmed

27 frivillige hjælper ældre, der har behov for hjælp

BRØNDERSLEV:- Det handler om at give en hjælpende hånd til nogle af de ældre, der har svært ved at klare de ting, de plejer. Sådan siger Ellen Hermansen om ældremobiliseringens arbejde i Brønderslev, som hun er koordinator for. Gode gerninger 27 frivillige fortrinsvis ældre i Brønderslev Kommune gør gode gerninger for andre ældre. De frivillige er del af det, der tidligere gik under navnet ”ældre hjælper ældre”, og har i det forløbne år haft i alt 800 kontakter til ældre, der havde behov for forskellige vennetjenester. - Vi skriver ned, hver gang vi snakker med folk, så tallet dækker over, at de samme ældre fint kan ringe flere gange, forklarer Ellen Hermansen. Ikke besøgsvenner Vi gør meget ud af, at vores opgave er at hjælpe folk med ting, de ikke magter. Vi er således ikke deciderede besøgsvenner, fortæller Ellen Hermansen. Det kan være opgaver som at følge folk til tandlæge eller læge, at hjælpe med at købe ind eller med at udskifte en pære i badeværelset, fortæller koordinatoren. Glæde begge veje Ellen Hermansen understreger, at det er vigtig, at det er en glæde både begge, hvis ordningen skal fungere bedst muligt. - Det må ikke være en sur pligt. Derfor gør vi en del ud af, at folk skal sige til, både som hjælpere og modtagere af vennetjenester, hvis kemien ikke rigtig passer, siger Ellen Hermansen. Det kan sagtens løses, hvis tingene ikke rigtig harmonerer. De frivillige mødes i øvrigt jævnligt til en snak om, hvordan det går. En tur i parken - Vi har eksempelvis haft et arrangement, hvor vi mødtes og gik en tur i Rhododendronparken og drak kaffe sammen bagefter, fortæller ældre-koordinatoren. Ikke store familier Ellen Hermansen havde egentlig oprindeligt håbet, at ordningen kun skulle være midlertidig, men hun kan godt se at tendensen ikke går i den retning. - Tidligere havde mange en stor familie tæt på, men nu er der ofte et-to børn i en familie og de bor ikke nødvendigvis i samme landsdel. Når der ikke er noget familie i nærheden, der kan hjælpe med de praktiske ting er der et behov for at andre kan træde til, siger hun. Ellen Hermansen oplyser da også at der altid er brug for flere frivillige. Der er ikke store krav til, hvad man skal kunne, men man skal have lyst og overskud til at hjælpe andre og så er der naturligt nok tavshedspligt. - Det er også en fordel, hvis man er god til af lytte, for ofte får man jo opbygget relationer til dem man hjælper og tit har de ældre brug for at snakke, siger hun.