Lokalpolitik

En verden syd for Knasborg Å

Bjarne Kvist er skagbo med stort S, men han har vænnet sig til at kigge på helheden

Bjarne Kvist, her omgivet af en partifælle fra Frederikshavn og en fra Sæby, blev mindet om, hvor han kom fra, da Socialdemokraterne havde konstitueret sig. Skagboens bagland var ikke tilfreds med det første resultat. Arkivfoto: Bent Jakobsen

Bjarne Kvist, her omgivet af en partifælle fra Frederikshavn og en fra Sæby, blev mindet om, hvor han kom fra, da Socialdemokraterne havde konstitueret sig. Skagboens bagland var ikke tilfreds med det første resultat. Arkivfoto: Bent Jakobsen

SKAGEN:De har lidt økuller, de skagboer. Lidt ligesom læsøboerne. Hvad rager det os, hvad der sker i den øvrige verden. I de gode gamle dage spøgte vi på avisen med, at Skagen Avis placerede alt hvad der skete syd for Ålbæk, under udland - hvis det overhovedet skulle omtales ... Sådan er skagboerne. Eller er de nu? Myter og fordomme har det med at være selvforstærkende. Vandrehistorier, der lige får et sving mere, hver gang de bliver fortalt. Bjarne Kvist, 1. viceborgmester og formand for kultur- og fritidsudvalget i Ny Frederikshavn Kommune, er skagbo med stor s. Det løber han ikke fra, men han anstrenger sig også for at tænke i helheder og ikke enøjet kæmpe for Skagens interesser. - Det er en udfordring og det tror jeg, det har været for os allesammen i det nye sammenlægningsudvalg. Jeg fik en tredjedel af stemmerne i Skagen Kommune og selvfølgelig er der en forventning om, at jeg kæmper for Skagen, men også en forståelse for, at vi skal tænke på kommunen som en helhed. Ikke nogen dagsorden En del af udfordringen består i at se mulighederne i de andre kommuner og ikke altid være 100 procent overbevist om, ”at vi selv har verdens bedste ordning”. - Det støder vi ofte på i hele øvelsen med at harmonisere tilbuddene i de tre gamle kommuner og finde en ny fællesnævner. Musikskolen i Skagen vil for eksempel gerne fortsætte som en selvstændig enhed. Det kan jeg på den ene side godt forstå. På den anden side er der altså mange fordele ved at vi nu får et større kommunalt apparat at trække på. Bjarne Kvist er i gang med sit niende år i Skagen Byråd, hvor han er formand for socialudvalget, og dette det sidste år er ”mærkeligt” på mere end én måde: - Det seneste møde i socialudvalget blev aflyst, da der simpelthen ikke var noget på dagsordenen. Det har jeg dog aldrig oplevet før. Men sådan er det. Det hele bliver afviklet og alle embedsmændene tænker fremad og er travlt beskæftiget med at planlægge for sammenlægningsudvalget, siger Bjarne Kvist, der gerne havde set en kortere overgangsperiode mellem de nye og gamle kommuner. Debatkulturen i sammenlægningsudvalget er markant anderledes end i Skagen Byråd. - I Skagen Byråd er de fleste sager afgjort på forhånd. Vi har ikke haft de lange ideologiske debatter, men i sammenlægningsudvalget kommer de politiske holdninger tydeligt til udtryk, siger Bjarne Kvist. Den 15-mand store socialdemokratiske gruppe med repræsentanter fra hele den nye storkommune er en storfamlie sammenlignet med de syv s’er i Skagen Byråd. - Det kører godt nu, men det var svært i starten. Vi kendte jo ikke hinanden og skulle bruge noget tid på at lære hinandens forskelligheder at kende. I Skagen har vi en god tradition for at mødes, også socialt i fritiden, hvor vi ofte har ægtefællerne med, så selvfølgelig er det nyt og anderledes.