Hospitaler

- En voldsom besparelse

Formand for Hobro Sygehus' støtteforening Henning Munk Nielsen kritiserer spareplaner, der betyder, at skanner skal sælges

HOBRO:Henning Munk Nielsen, formand for Støtteforeningen for Hobro/Terndrup Sygehus, kalder de foreslåede besparelser på Hobro Sygehus "utrolig voldsomme". - Min umiddelbare reaktion er, at det er utrolig voldsomt. Det virker ulogisk, at amtet vil nedlægge den ct-skanner, som man for få år siden indviede med brask og bram. - Det svarer lidt til, at Hobro Kommune gik i gang med at asfaltere en vej, som man så to dage efter rev op igen. Det er rent makværk, mener Henning Munk Nielsen. Besparelserne på Hobro Sygehus fremgår af det sparekatalog, som Nordjyllands Amts forvaltning har lavet til politikerne. Ct-skanneren skal tages ud af drift og sælges. På den måde sparer amtet 1,9 mio. kroner årligt. Tilbage i oktober 2000 var der rejsegilde for en tilbygning til Hobro Sygehus, der skulle huse ct-skanneren, og i den forbindelse glædede sygehuset sig over, at borgere i det sydlige Himmerland slap for at køre til Aalborg til skanning. Formand for amtets sundhedsudvalg Karl Bornhøft (SF) sagde, at udbygningen på Hobro Sygehus var et godt eksempel på, at Nordjyllands Amt ikke kun satser på de store sygehuse, men tænker decentralt. Hvis embedsmændenes foreslåede besparelse bliver vedtaget i Nordjyllands Amtsråd, er man sat tilbage til tiden før indførelse af skanneren i Hobro, hvor patienter med hjerneblødning, kræft og trafikofre måtte sendes til Aalborg til skanning. - Det ser utilfredsstillende ud, for alt hvad vi skal køre efter, er at betragte som en forringelse. Man er på vej til at centralisere det hele i Aalborg, frygter Henning Munk Nielsen. Sygehuschef i Hobro Christen Lyhne oplyser, at der skannes 750 patienter årligt i Hobro. Der er ledig kapacitet - man kan skanne op til 3000 årligt, og sidste efterår indgik Hobro en aftale med Aalborg Sygehus om kontrolskanning af kræftpatienter. Fyringer på vej Hvis ideerne i sparekataloget føres ud i livet, vil der blive skåret kraftigt ned på den administrative stab på Hobro Sygehus. Ifølge sygehuschef Christen Lyhne rummer sparekataloget nemlig også et forslag til ændret administration på Hobro Sygehus. Fra 1. januar 2004 skal alt hvad der vedrører løn, regnskab, telefonomstilling, patientkontrol og indkøb overtages af et administrativt center syd på Aalborg Sygehus. - Det kan ikke udelukkes, at medarbejdere fra Hobro mister deres arbejde. Der skal spares 10 procent af de administrative stillinger i sygehusvæsnet. I alt 18 stillinger i Aalborg, Farsø og Hobro nedlægges ifølge forslaget, oplyser Christen Lyhne. Tilbage i Hobro bliver sygehusledelsen og et sektorsekretatiat på tre personer. I dag tæller den administrative stab på Hobro Sygehus 15-16 personer. Oveni alt dette skal Hobro Sygehus ifølge embedsmændenes forslag pålægges en besparelse på en til to procent, som skal findes på driftsbudgettet efter grønthøstermetoden.