EMNER

Endelig aftale klar

} BRUXELLES: Trods det tidligere danske EU-formandskabs arbejde for at få optaget 10 nye lande i EU, har flere af de øst- og centraleuropæiske lande ikke stillet sig tilfreds med aftalen fra København i december. I går blev EU og ansøgerlandene endeligt enige om formuleringen af den endelige traktat, trods det græske formandskabs kategoriske afvisning af en videreforhandling. Problemerne drejede sig om landenes særinteresser. Polen ønskede forsikring for, at EU ikke vil tvinge en fri abort-lovgivning ned over hovederne på landets katolske befolkning, mens Malta håbede på at kunne opretholde sin nulskat på lægemidler indtil 2010. Det fik de lov til, og nu skulle traktaten være klar til at blive underskrevet i skyggen af Akropolis' søjler i Athen til april. Udvidelsestraktaten vil dog få tilføjet et bilag, der understreger, at de nationale særaftaler ikke er funderet i EU's lovgivning. /ritzau/