Lokalpolitik

Endelig får Hvam sit borgermøde

på Venstregruppens vegne, Engparken 45, 9620 Aalestrup AFSTEMNING: SÅ lykkes det! Efter flere forsøg og lige så mange negative afstemninger, lykkedes det os på det sidste byrådsmøde at få opbakning til at afholde et borgermøde. Vi har hele tiden haft meget svært ved at forstå, hvorfor nogen ikke ønsker så god en kommunal oplysning som overhovedet mulig? Byrådsmedlem Bent Sloth, udtalte på byrådsmødet, at det ikke var en kommunal opgave at lave borgermøder om det dette emne, og han syntes, det var bedre, hvis det var foreninger, der stod bag. "Det løb er kørt", mente han. Det er vores opfattelse i Venstre, at det forholder sig modsat. Det er en meget vigtig opgave for byrådet at sørge for, at borgerne får den nødvendige oplysning om kommunale forhold - særlig i denne sag. At vi ikke fik et borgermøde inden afstemningerne i Gedsted og Hvilsom er meget kedeligt, men borgmesteren, der burde have taget initiativ til det, havde tilsyneladende andre interesser! På borgermødet i Hvam har vi foreslået, at der orienteres om forholdene vedr. de nye kommuner og regioner, og at borgmesteren indleder med at give en statusorientering på baggrund af drøftelser i byråd og i de tværkommunale arbejdsgrupper. Vi forestiller os, at borgmestre fra hhv. den nye Viborg Kommune og Vesthimmerlands Kommune, kan fortælle om det arbejde, som ind til nu er blevet udført i de politiske og administrative styregrupper. Desuden kunne der være nogen repræsentanter fra de to regioner til stede, som kunne fortælle om strukturen set med regionsøjne. Vi vil også gerne foreslå, at initiativgruppen fra Hvam vil lave et indlæg om de muligheder og fordele, som de ser, hvis Hvam river sig løs fra Aalestrup Kommune og stemmer sig ind i Viborg Kommune. Tilsvarende kan et par af de politikere, som ønsker, at Aalestrup Kommune skal gå samlet ind i Vesthimmerlands Kommune fortælle om de muligheder, som de opfatter, der er i Himmerland, og de problemer, der vil opstå både for borgerne i Hvam, men også i den øvrige del af Aalestrup Kommune, hvis Hvam-området løsriver sig. Udvalgsformændene/forvaltningscheferne fra de respektive udvalg kunne komme med nogle oplysninger om, hvad de forventer en deling vil give af fordele og ulemper. Vi håber og tror, at mange borgere vil tage godt imod tilbuddet om en god og saglig information omkring dette svære valg.