EMNER

Endelig god reform

DAGPENGE:Der skal lyde en stor tak til regeringen. Endelig langt om længe har de taget initiativ til at forsøge at lave bare en af de meget tiltrængte reformer. Reform af dagpengesystemet er en af de vigtigste brikker, for at vi i fremtiden også kan have en dansk velfærdsstat, som vi kender den i dag. Det vil i fremtiden være nødvendigt, at der er flere på arbejdsmarkedet. Og et af de steder, hvor vi kan finde ubrugte ressourcer er netop i dagpengesystemet. Og hvorfor skal man kunne være på dagpenge i op til fire år? Hvorfor ikke hellere bruge pengene på at opkvalificere de mennesker, der er parkeret i dagpengesystemet og gøre det muligt for dem at komme ud på arbejdsmarkedet igen? Ved at reducere perioden fra fire til to år, som regeringen foreslår, kan de penge, der således ikke udbetales i som dagpenge i den sidste periode omprioriteres og anvendes på netop uddannelse. Socialdemokraternes krav om øget udbetaling er helt hen i vejret. Fordi der bliver nogle penge fri ved at halvere perioden er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at disse skal bruge på at øge dagpengesatsen, og dermed fjerne incitamentet for de lavtlønnede grupper til igen at finde vej til arbejdsmarkedet. Det må være et udtryk for Socialdemokraternes manglende vilje til at lave de reformer, der er nødvendige for at opretholde den velfærdsstat, de selv var med til at skabe.