Endelig ligestilling

HOMOVIELSER:Efter flere diskussioner gennem en længere årrække er det endelig lykkedes at få ligestilling i folkekirken på dagsordenen. Og nu sker det endelig. Regeringen fremsætter et lovforslag, der giver homoseksuelle lov til at blive viet i folkekirken og til at blive erklæret for ægtefæller. Et stort fremskidt, som gør mig stolt og glad. Man kan ikke længere (med en vielsespraksis for folkekirken, der stammer fra 1646, og altså ikke fra Bibelen selv) påberåbe sig at være "bedre" eller mere rigtig som heteroseksuel, når det gælder kirkelig vielse. Uanset seksualitet skal man have retten til at blive viet i kirken og kunne kalde sig for ægtefæller. Beslutningen bygger ovenpå regeringsgrundlaget, som gør det klart, at der skal skabes mere ligestilling i den danske folkekirke. Regeringen vil derfor fremsætte et lovforslag, der ophæver det nuværende forbud der p.t. findes i forhold til vielse af homoseksuelle i folkekirkeligt regi. Det nye vielsesritual skal udarbejdes i et tæt samarbejde med folkekirken og de danske biskopper har tilkendegivet, at de vil indgå i dette samarbejde. Det er en glædelig udvikling, som øger rummeligheden i folkekirken, vel at mærke uden at anfægte folkekirkens bekendelsesskrifter. På sigt vil også den generelle ægteskabslovgivning blive ændret, så registreret partnerskab og ægteskab mellem heteroseksuelle får den samme juridiske betydning i loven. Det er glædeligt, at der endelig kommer fokus på emnet. Vi har i alt for mange år ignoreret den forskelsbehandling, der er foregået i folkekirken. Men det skal være slut nu. Det er på tide, at folkekirken lever op til sit budskab om, at kærligheden overvinder og tåler alt.