Lokalpolitik

Endelig vedtagelse af lokalplan

Ingen indsigelser mod, at skolen i Ravnkilde får mulighed for at benytte et areal, der tidligere lå i et erhvervsområde

Teknik- og miljøudvalget indstiller nu til byrådet 18. december, at lokalplan 225 for et område i Ravnkilde til erhvervsformål og offentlige formål ved Skalborgvej nu endelig vedtages efter en otte ugers høringsperiode. Her var der nemlig ingen indsigelser eller bemærkninger. Planen giver byens skole mulighed for at benytte et areal, der tidligere lå i et erhvervsområde.