Skolelukninger

Endelig!

FOLKESKOLEN:Der skulle en ny regering med et styrket Konservativt Folkeparti til, før vi kan få gjort noget ved en vingeskudt folkeskole. Ikke alene i Sæby, men på landsplan har den danske folkeskole vist sin utilstrækkelighed i forhold til at lære eleverne de mest grundlæggende kundskaber. Den radikale skolemodel har spillet fallit, eller i det mindste vist, at den ikke kan stå alene. Der falder for mange elever igennem. Det er helt uacceptabelt, at hver femte elev ikke har de nødvendige læseegenskaber. Nu ser det endelig ud til, at vi kan få rettet op disse faglige forhold. Jeg har intet imod, at eleverne lærer at tænke i helheder, men de basale egenskaber i dansk, matematik og naturfag trænger til et alvorligt løft. Så er der ingen grund til at gå i panik over, at eleverne skal testes. Testene er et værktøj, der skal sikre, at ingen "tabes". Oppositionen klager over, at skolerne og kommunerne mister frihed til at tilrettelægge undervisningen. Det er ikke korrekt. Men der indføres nogle værktøjer, der skal vise om undervisningen virker på den enkelte elev. Gør den ikke, er det jo nødvendigt at korrigere, og man må sige, at hverken lærere eller skoler har levet op til forventningerne. Hvilken betydning får kommunesammenlægningen så for skolevæsnet i Sæby? Skal der tilføres penge til skolerne for at få den øgede kvalitet? Skal skatten sættes i vejret? NEJ, men der skal træffes svære beslutninger om at omfordele de skattekroner, der er til rådighed i den nye Frederikshavn Kommune. De centrale krav vil uden tvivl blive fulgt op at øget statslig finansiering. Ingen har endnu turdet sige, at det kan koste skolelukninger, men det er helt åbenlyst en mulighed. Og en mulighed, der ikke nødvendigvis, isoleret set, vil være dårlig for eleverne. Her er det vigtigt at tænke på elevernes tarv og ikke forældrene/lærerne. Venstre og Soc.dem. taler hele tiden om "den højeste fællesnævner", som om der er penge til at vælge det bedste og dyreste serviceniveau fra de 3 nuværende kommuner. De nægter at forholde sig til, hvor pengene skal komme fra til disse løfter. Vil Venstre og Soc.dem. være med til at diskutere skolestruktur? Vi får nu en mulighed for at strikke en god folkeskole sammen, der kan give børnene den undervisning de har krav på, samtidig med at de forberedes på et liv i en kompleks verden. Vi har længe haft et af de dyreste skolevæsner i Verden - nu skal kvaliteten også være blandt de bedste!