Lokalpolitik

Endeligt farvel til idrætsfritidsklub

Flertal i byrådet sagde i stedet ja til at etablere nye juniorklubber i Hjallerup og Dronninglund

DRONNINGLUND:Lokale forhåbninger om, at der i de p.t. lukkede friskolelokaler på Præstevænget i Hjallerup kan etableres en kommunalt støttet idrætsfritidsklub, blev som ventet stedt endegyldigt til hvile af et flertal på denne uges byrådsmøde. Flertallet af de folkevalgte beslutningstagere valgte i stedet, at det på nuværende tidspunkt vil være mest hensigtsmæssigt at etablere nye juniorklubber for de 9-14-årige i Dronninglund og Hjallerup - begge steder i ungdomsskolens regi og begge steder med et loft på 40 børn og unge. Kritik af finansier Etableringen af de nye juniorklubber er fra byrådets side tænkt som en udgifts-neutral ordning, som finansieres ved den nednormering, der forventes gennemført i de to byers fritidshjem. Denne finansieringsmodel blev kritiseret af flere i den socialdemokratiske byrådsgruppe på grund af det økonomiske usikkerhedsmoment, der ligger i en sådan finansieringsmodel, men i Borgerlisten var det med Steen Petersen som fortaler en helt anden form for kritik, der blev uddelt. Han slog således indledningsvis fast, at de i Borgerlisten bestemt ikke var modstandere af selve juniorklub-ideen - men at man imidlertid i forhold til Hjallerup burde tænke i alternative og mere langsigtede baner. Steen Petersen henviste her til det forslag om en i-drætsfritidsklub, som en lokal arbejdsgruppe har lancereret. Det er et forslag, som går på, at der i den lukkede friskole etableres en idrætsfritidsklub, som på sigt kunne blive starten på at få gjort friskolelokalerne omdannet til et lokalt multihus. Dette forslag tager udgangspunkt i Hjallerup IF's tidligere idrætsfritidsklub, som viste sig at være en populær succes, men hvor en manglende økonomisk opbakning fra det offentlige førte til en lukning af dette fritidstilbud. Tænk fremad Steen Petersen fastslog, at en genoplivning af et sådant tilbud i friskolelokalerne ville føre til en lignende succes med mange tilmeldte, og han advarede derfor imod at vælge den knap så vidtfavnende løsning i ungdomsskolens regi - hvor loftet som omtalt kun bliver på 40 børn. - Hvorfor kan vi i byrådet ikke for en enkelt gangs skyld prøve at se mere end bare ét år frem og så i stedet fra start lave noget, der virkelig duer?, sagde han. Steen Petersen talte imidlertid for døve øren i forhold til byrådsflertallet. Her blev det således fra flere sider påpeget, at det ikke er de fysiske rammer (læs: friskolelokalerne), der p.t. er det vigtigste. Det er i stedet indholdet af det nye juniorklub-tilbud, hvor flertallet ikke var i tvivl om, at ungdomsskolen vil give de kommende brugere af juniorklubberne et attraktivt tilbud. Formanden for børne- og kulturudvalget, Peter Bandholm (V), slog tillige fast, at den største gevinst ved de nye juniorklubber er, at de kan tjene til at lokke børn og unge fra gadehjørnerne indenfor til et nyt, kommunalt fritidstilbud - hvortil Steen Petersen tørt efterlyste et svar på, hvor børn på venteliste til den nye juniorklub i Hjallerup skal tilbringe denne ventetid. - Skal de gøre det på gadehjørnerne?, tilføjede han. Forvirret afstemning Da det efter debatten kom til afstemningen, opstod der forvirring, da der som udgangspunkt blev lagt op til, at dagsordenpunktet om i-drætsfritidsklubben skulle bortfalde, hvis der blev sagt ja til de nye juniorklubber i Hjallerup og Dronninglund. En sådan afstemningsmodel var de ikke meget for i Borgerlisten, fordi det så kunne komme til at fremstå som om, at de dér var modstandere af juniorklubberne - hvilket ikke er tilfældet, selv om de helst havde set en idrætsfritidsklub etableret i Hjallerup i stedet for. Der blev derfor stemt om både juniorklubberne og i-drætsfritidsklubben, og her var der først 16, der sagde ja til juniorklubberne, mens de fire i Borgerlisten undlod at stemme. Dernæst var de sidstnævnte fire fra Borgerlisten ene om at sige ja til idrætsfritidsklub-ideen, mens der her var 15 af de andre fremmødte byrådsmedlemmer, der sagde nej. Eskild Sloth Andersen (S) undlod denne gang at stemme.