Børnepasning

Endnu bredere vifte af muligheder for børnefamilier

PASNING:På Kommunalbestyrelsens møde den 21. november 2007 blev der bl.a. andet vedtaget tre ting, som gør viften af pasningsmuligheder endnu bredere. Af debatten som gik forud for vedtagelsen af de tre nye muligheder fremgik det meget tydeligt, at netop fleksibiliteten i børnefamiliernes pasningsmuligheder, var omdrejningspunktet for den positive holdning til forslagene. Både med baggrund i den mangel på hænder som vi også i disse dage oplever i Jammerbugt Kommune og i vores ønske om at levere en service som kan tiltrække nye beboere til vores kommune, ja så er vedtagelsen af serviceudvidelsen glædelig. Det er glædeligt, at en af vedtagelserne, den der omhandler ¿Tilskud til privat pasning til børn under 24 uger¿, åbner nye muligheder for de familier som får tvillinger. Disse familier har forud for vedtagelserne ikke haft mulighed for tvillingehjælp, det har de nu fået. Det er også et klart fremskridt at der nu kan gives tilskud til privat pasning i kombination med dagtilbud. Denne mulighed åbner for, at forældre for eksempel kan vælge en deltidsplads i et dagtilbud i kombination med et økonomisk tilskud, så forældrene samtidig kan ansætte en barnepasser, som kan passe barnet om aftenen, natten eller i weekenden, hvor forældrene er på arbejde. Det er med de nævnte vedtagelser er klart skridt i den rigtige retning både hvad angår serviceniveauet, men ikke mindst hvad angår fleksibiliteten i de pasningstilbud som Jammerbugt Kommune tilbyder vores børnefamilier. Det er jo netop børnefamilierne som i høj grad danner rygraden i den fremtidige udvikling af Jammerbugt Kommune.