Børnepasning

Endnu en børnehave-licitation aflyst

HALS:Også den anden offentlige licitation vedrørende det planlagte byggeri af en ny børnehave ved Hals Skole er nu blevet aflyst af Hals Kommune. Det er sket, fordi den anden licitation - ligesom den første inden sommerferien - gav et resultat, der var økonomisk uspiseligt for kommunen, der har øremærket fem mio. kr. til byggeriet af den nye børnehave, som skal erstatte den nuværende Hals Børnehave i Østergade. Ved den første licitation lå buddene omkring 25 procent over det forventede, og ved den anden var buddene i kommunens øjne endnu værre, fordi de lå lidt højere end ved den første licitation - selv om der ellers inden licitation nummer to var blevet skåret noget af børnehaveprojektet i forhold til den oprindelige byggeplan. Børne- og kulturchef Niels Bork var efter den anden licitation fortvivlelsen nær, men hans humør steg efterfølgende markant, da en licitation for anden etape af Gandrup Skoles renovering gav et resultat, der lå under det forventede - hvilket fik forvaltningschefen til at konkludere, at de kommuneale pris-skøn trods alt ikke er helt ved siden af. - Med hensyn til Hals Børnehave er vi nu ved at frigøre os af den anden licitation for på dén måde igen at blive fritstillet. Det sker ved at fortælle de bydende håndværkere, at også denne licitation er aflyst, fortæller Niels Bork, der nu vil sondere mulighederne for, hvordan børnehave-opgaven i Hals nu kan gribes an. - En af mulighederne er at nå frem til en totalleverandør-løsning, men vi skal inden da være helt sikre på, at de gældende regler bliver overholdt, siger Niels Bork. På spørgsmålet om, hvorvidt det ikke i regelsættet er sådan, at anlægsopgaver på en million kroner eller mere skal udbydes i offentlig licitation, har Niels Bork dette svar: - Det er jeg ikke overbevist om, men det er også derfor, at jeg siger, at en eventuel løsning med for eksempel tre indbudte til en totalleverandør-løsning er noget, der skal undersøges. De gældende regler med hensyn til EU og udbud skal selvfølgelig overholdes. Niels Bork bemærker videre, at også en udskydelse af børnehave-projektet er med på listen over mulige løsninger her og nu - omend langt nede på denne liste. I Hals Børnehave har leder Grete Nielsen valgt at indtage den afventende position. Hun siger: - Jeg ønsker det bedste projekt for os - og så må det tage den tid, det tager.