Lokalpolitik

Endnu en fægtekamp

Ikke meget nyt at hente

PANDRUP:- Vi fægter delvis i blinde, men vi er jo nødt til at fægte. Flemming Jansen (V) prøver at sætte ord på de ”kaffemøder”, som han har holdt nogle stykker af. Senest i onsdags sammen med økonomiudvalgene fra de fire Jammerbugtskommuner. Grunden til, at han bruger betegnelsen ”fægter i blinde” skyldes, at hverken han eller nogen anden ved, hvordan opgavefordelingen bliver. Men der skal ”fægtes”, for Pandrup Kommune skal være den bedst forberedte kommune, når stregerne skal sættes, siger Jansen. Af samme grund kan Brovst Kommunes borgmester, Mogens Gade (V), heller ikke få sat skub i forhandlingerne. - Det kan han ikke få før 7. april (datoen, hvor kommunerne skal aflevere deres høringssvar til Folketinget, red.), svarer Jansen kort. Og meget tyder på, at Gade - sammen med Ole Lykkegaard Andersen - heller ikke kan få deres ønske opfyldt om en ren Jammerbugtskommune. Vi fik diskuteret styrke og svagheder ved en ren Jammerbugtskommune, indleder Jansen. Var der enighed om, hvad der var styrke og svaghed i sådan en kommuneenhed? - Nej, der var nok nuancer i opfattelsen. Men mødet bidrog til en afklaring om, at to af kommunerne plæderer for en Jammerbugtskommune, mens de to andre holder dørene åbne fra andre muligheder, slutter Jansen. Der blev ikke aftalt et nyt møde angående kommunesammenlægningen, men de fire borgmestre mødes igen i marts i Fjerritslev til et ordinært borgmestermøde.