Havne

Endnu en omgang for den gamle havn

Kommunen prøver at få Miljøcenter Århus til at omgøre beslutning om Gl. Agger Havn AGGER: Thisted Kommune forsøger nu at få Miljøcenter Århus til at overveje sagen om den gamle havn i Agger endnu en gang. Inden kommunesammenlægningen fremlagde Sydthy Kommune et forslag til en lokalplan, som vil gøre det muligt at etablere en forbindelse, så man kan sejle med joller fra Agger Havn under Aggervej til den gamle havn. Den gamle havn ligger i dag hen som en lagune på vestsiden af vejen ud til Agger Tange, efter at den omkring 1974 blev afskåret fra den nuværende havn. Det skete i forbindelse med åbningen af færgeforbindelsen til Thyborøn og dermed etableringen af Aggervej - vejen ud til færgen. Selv om den gamle havn i sin nuværende tilstand kun er omkring 30 år gammel, så er lokaliteten blevet udpeget som et naturbeskyttelsesområde, og i januar i år gjorde Miljøcenter Århus indsigelse mod lokalplanen. Rørdrum og oddere Sydthy Kommune havde ellers allieret sig med firmaet Orbicon - tidligere Hedeselskabet - for at få en objektiv og faglig kompetent vurdering af miljøkonsekvenserne. Også nogle spørgsmål om forekomst af rørdrum og oddere i området er siden blevet afklaret. Derfor mener planafdelingen i Thisted Kommune ikke, at miljøcentret har argumenterne i orden. Det gjorde kommunen miljøcentret opmærksom på i et brev den 28. juni. Men i en kortfattet mail har miljøcentret afvist at tage sagen op. Med opbakning fra miljø- og teknikudvalget i Thisted Kommune bliver der nu gjort endnu et forsøg på at overbevise miljøcentret om, at den gamle havn for jollesejlads uden at skade naturen. Spændende projekt - Det er et spændende projekt, og vi synes det er urimeligt, at vi ikke kan få lov til at gennemføre det, siger miljø.- og teknikudvalgsformand Ole Westergaard (V). Hvis svaret igen bliver et nej fra Miljøcenter Århus, vil Thisted Kommune overveje at gå til miljøminister Connie Hedegaard (K) med sagen. @Byli.9.special.bund:Af Morten Kyndby Holm morten.kyndby.holm@nordjyske.dk