Skolevæsen

Endnu en opgave i skolen

BRØNDERSLEV:Listen over opgaver som folkeskolen skal løfte er lang. Og den bliver kun længere. For tre år siden blev førstehjælp en del af listen, da alle elever nu skal undervises i faget i det omfang, som passer til deres alder. Skolechef i Brønderslev Kommune, Per Haugaard, fortæller, at der ikke har været særligt fokus på at inddrage førstehjælp på skolerne. Det er op til de enkelte skoleledere at passe det såkaldt timeløse fag ind i undervisningen. Han er som sådant enig med lovgiverne i, at førstehjælp er en god og nyttigt ting at lære eleverne. Men det er samtidig endnu en opgave, der skal varetages af en i forvejen presset folkeskole. - Det første jeg tænker er: endnu en opgave. Der er mange af opgaverne, som lyder vældig fornuftige, men når jeg skal fortælle det til skolelederne, så spørger de, hvornår de skal få tid til at lære eleverne dansk, siger Per Haugaard. - Der er jo et fagligt pres på os. Hvis man er enige med forældrene om, at det er meget vigtigt at lære førstehjælp, så kunne man jo melde sig til kurser ved Røde Kors. Førstehjælp til lærere Per Haugaard ser især førstehjælp til lærerne som et vigtigt element. I den gamle Brønderslev Kommune var en stor del af lærerne, primært idrætslærere og gårdvagter, på et større førstehjælpskursus, som løbende blev genopfrisket. Men efter kommunesammenlægningen er ordningen gået i stå, og Per Haugaard her flere gange forhørt sig på skolerne i håb om at få det i gang igen. Men svaret har indtil videre lydt, at lærerne er for pressede og ikke kan afsætte tid til kurserne. - Jeg håber, at der snart er kræfter til det i afdelingerne. Der sker mange ting på skolerne, hvor det er vigtigt, at man kan gribe hurtigt ind, mener skolechefen. Læseplanen kræver det Førstehjælp er som sagt en del af læseplanen for færdselslære. Nærmere bestemt er det inddelt i tre forløb. En fra 1.-3. klasse som blandt andet skal lære alarmering og forholdsregler ved tilskadekomst. 4.-6. klasse skal i høj grad lære de samme ting omkring almindelig førstehjælp og alarmering som genopfriskning og på højere niveau end de mindste. 7.-9. klasse skal genopfriske de samme ting samt lære standsning af ulykker og livreddende førstehjælp.