Endnu en skole protesterer

Medarbejdere og bestyrelse på Ulsted Skole siger fra

Skolevæsen 24. september 2002 08:00

ULSTED: Efter at der i sidste uge dukkede protester op fra V. Hassing, Gandrup og Hals skoler, er nu også Ulsted Skole kommet på banen i bestræbelserne på at få Socialdemokraterne i Hals Kommune til at skrinlægge planerne om at hæve klassekvotienten i folkeskolen næste år. Forslaget om højere klassekvotienter er blevet fremsat i forbindelse med S' forslag til kommunebudgettet for 2003, og mens det næste år kun giver en besparelse på 388.000 kr. - for månederne fra august til december 2003 - så vil det i de efterfølgende år give kommunen en årlig besparelse på 930.000 kr. I hverken den faglige klub eller skolebestyrelsen på Ulsted Skole har S-forslaget om at hæve klassekvotienten fra de nuværende 25 til 27 imidlertid - som på skolerne i V. Hassing, Hals og Gandrup - skabt begejstring. - Vi frygter, at det vil få bekymrende konsekvenser for undervisningens kvalitet, konkluderer de to skoleinstanser i en skrivelse til borgmester Bent Sørensen (S) og kulturudvalget. Formanden for skolebestyrelsen, Jørgen Jørgensen, og tillidsrepræsentant Karsten Simonsen skriver i brevet videre, at folkeskoleloven i dag stiller store krav undervisningsdifferentieringen, og at der i den forbindelse skal tages store hensyn til det enkelte barn - ved at følge det nøje og foretage en løbende evaluering af dets udvikling. - Der skal tages individuelle hensyn til alle elever i løbet af en lektion på 45 minutter. Med en hævelse af klassekvotienten fra 25 til 27 mener vi, at der vil ske en klar forringelse af mulighederne for dette, tilføjer de. Jørgen Jørgensen og Karsten Simonsen skriver videre, at Ulsted Skole i forvejen har et øget pres i klasserne på grund af skolens specialcenter, og føjes der dertil en forhøjelse af klassekvotienten, vil det ifølge den faglige klub og skolebestyrelsen betyde en yderligere forringelse af Ny Skoledag. - På Ulsted Skole har vi to 6. klasser, som har været delt siden 2. klasse. For dem vil en hævet klassekvotient betyde, at de skal sammenlægges i 7. klasse for måske igen at blive delt året efter, når de søger andre skoler. Klasserne er meget forskellige, og vi er bekymrede for en eventuel sammenlægning, hedder det i skrivelsen fra Ulsted Skole videre, inden det slutteligt fastslås, at miljøet i klasserne vil blive stærkt forringet for både elever og undervisere, hvis der skal være flere børn end p.t. i disse. Kulturudvalget ser på spareforslaget fra S på et møde senere i denne uge.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...