EMNER

Endnu en strid om ord

Dansk politik har - i visse tilfælde muligvis i mangel på større tyngde og substans - fået en tendens til at blive hængende i enkeltord og vendinger. Eller måske rettere i til tider nærmest endeløse fortolkninger af de samme enkeltord og vendinger igen og igen. På det seneste er det blevet genstand for den helt store granskning, at Dansk Folkepartis repræsentant i Europa-Parlamentet, Mogens Camre, muligvis er kommet til at sige noget nedsættende om politikere fra Bulgarien og Rumænien. I et engelsksproget radiointerview er Camre nået frem til, at østeuropæerne ikke er "clever" nok til at køre et samfund - og hvad betyder "clever" så egentlig; handler det om de pågældende politikeres intelligens, eller kan det have noget med deres dygtighed (eller altså mangel på samme) at gøre? Mens der granskes og fortolkes og kigges i ordbøger (der taler om "clever" forstået som "dygtig, kvik, begavet, ferm, smart"), har Camre selv travlt med at uddybe, at "usunde og gammeldags samfund som Rumænien og Bulgarien burde fratages deres demokratiske indflydelse på EU's beslutning", og at "der er mange grunde til, at de ikke er kvikke nok eller dygtige nok til at køre samfund". Uanset om det handler om politisk dygtighed eller personlig intelligens kan det vel altid være en diskussion værd, om den stort anlagte og meget omtalte udvidelse af EU til nu 27 lande muligvis kan være foregået for hurtigt i et forsøg på at udstråle dynamik og succes? På det rent personlige plan er det så et helt andet spørgsmål, om Mogens Camre selv er "clever" nok til at sidde i Europa-Parlamentet - politikeren, der stillede op til folketingsvalget i 2007 for straks efter, da pladsen på Christiansborg var i hus, at flygte tilbage til Bruxelles og Strasbourg for at ville tage et par runder mere, indtil partiledelsen fik ham på andre tanker. Er dén slags udslag af strategi eller vægelsind; intelligens eller dygtighed? Eller kan det snarere være mangel på samme?