Endnu en uge med fokus på USA

De seneste 10 år er en meget stor del af væksten i verdensøkonomien udsprunget fra USA. Japan har - oven på den bristede aktie/ejendomsboble ved udgangen af 1989 - været i lavkonjunktur igennem stort set hele 90'erne, mens Euroland bl.a. har kæmpet med relativt ufleksible arbejdsmarkeder, og dermed har haft problemer med at omstille sig til mere globale konkurrencevilkår. I mangel af dynamik på hjemmemarkedet har det blandt andet medført at de europæiske virksomheder i de seneste 10 år har investeret massivt i USA for at få andel i det amerikanske "mirakel", og dermed gjort sig endnu mere afhængig af den økonomiske aktivitet i USA. Den seneste uges nøgletal - og markedsreaktionerne på dem - har med stor tydelighed vist, at sådan hænger verden fortsat sammen. Væksten i USA bøjer af, aktiemarkedet falder og resten af verden følger efter. Selv om sidste uges tal fra de amerikanske indkøbschefer (ISM indeks) ikke på overfladen ændrede sig, var underkomponenterne ikke specielt opløftende. Ordreindekset faldt yderligere, og signalerer som minimum en vækstpause i de kommende måneder, ligesom vurderingen af beskæftigelsen fortsat havde en pil nedad. Det, der i virkeligheden holdt ISM indekset oppe, var en stigning i lagrene, som i det nuværende forretningsklima kun kan tolkes som, at virksomhederne har produceret for meget i forhold til den efterspørgsel, de møder. Samlet efterlader det dermed indtrykket af en amerikansk økonomi, der mister pusten efter i de seneste måneder at have vist pæn fremgang. Som vi før har pointeret, er det finansielle markeds øjne især rettet mod det private forbrug, idet en tilbagegang her vil signalere yderligere problemer. Denne uge byder på tre indikatorer på, hvordan det går i denne meget vigtige del af den amerikanske økonomi. Onsdag kl. 18:00 offentliggøres den såkaldte "Beige book" fra den amerikanske centralbank (Fed) som oplæg til det næste pengepolitiske møde den 24. september. Der er tale om en sammenskrivning af de 12 Fed distrikters observationer på den amerikanske økonomi. Denne gang vil der være meget stor fokus på, hvilke observationer, der er på detailsalget i de enkelte distrikter og i særdeleshed, hvordan det går med det meget vigtige "back-to-school" salg i butikkerne. Næst efter julesalget er de indkøb amerikanerne foretager før skolestart de vigtigste for detailbranchens resultat. Detailsalget, som udgør 50% af det samlede forbrug, er dermed ekstremt afgørende for, hvordan det går i en økonomi, som for to-trediedels vedkommende udgøres af forbrug. De seneste ugers detailindikatorer peger endvidere på, at de store amerikanske detailkæder oplever svigtende salg og ligger pænt under budgetterne. Hvordan det helt nøjagtig står til, får vi et indtryk af på fredag, hvor detailsalget for august offentliggøres. Oven på de ugentlige rapporteringer forventer Spar Nord et fald på omkring 0,3 pct, hvilket i givet fald er en smule mere pessimistisk end hovedparten af markedet forventer, (det såkaldte "konsensusestimat"). De amerikanske producentpriser offentliggøres endvidere fredag og forventes at vise fortsat meget små prisstigninger. Måles priserne år til år, er der i producentleddet tale om deflation - det vil sige faldende priser. Denne relativ tunge USA uge slutter af med den første indikation af forbrugernes humør i september, når universitetet i Michigan offentliggør deres måling af forbrugertilliden. Oven på tre måneder med fald forventes det, at tilliden stiger en smule fra 87,6 til 88. Falder den derimod for fjerde måned i træk, er der lagt op til yderligere problemer på aktiemarkedet og for dollaren, mens obligationerne vil klare sig godt. Det er ikke tilfældigt, at Europa kun får de sidste par linier. Bortset fra offentliggørelse af den danske inflation for august, der forventes at ligge uforandret 2,2% (og som med meget stor sandsynlighed kun vil interessere danskerne, og som ikke vil medføre mange markedsreaktioner), offentliggøres der ikke et eneste europæisk nøgletal af interesse!