Endnu et år med fuld fart på for Hjallerup Samvirke

HJALLERUP:Formanden for Hjallerup Samvirke, Karl Georg Sørensen, kunne i sin beretning på årets repræsentantskabsmøde glæde sig over, at alle samvirkets aktiviteter går godt, at det samlede, økonomiske resultat er på 361.000 kr., og at samvirket betaler skat med 31.000 kr. Indtægterne kommer dels ved jordudlejning, dels fra samvirkets eget indflydelsesområde, Hjallerup Teltudlejning og Kino, og ved udlejning af ejendommene Hjallerup Ridecenter og Spejderhuset. Men herudover er Hjallerup Samvirke med i byens byudviklingsudvalg i et nært samarbejde med borgerforeningen og handels- og erhvervsforeningen. Samvirket udgiver hvert år et informationshæfte, som en undersøgelse viste var populær hos de mange frivillige på Hjallerup Marked, og som derfor fortsat vil udkomme. Da samvirket havde konstateret, at Hjallerup Markeds bomærke, hesten, havde været udsat for efterligninger, havde man nu fået bomærket godkendt som et registreret varemærke. En besigtigelse af samvirkets skovarealer, Tennisskoven og Byskoven, i forbindelse med beskæring af træer havde indirekte medført, at der var blevet arrangeret en søndags-løbetur i byskoven. Claus Jørgensen kunne fra Kino-udvalget fortælle om det store korps af frivillige, der sørgede for, at Hjallerup havde en meget veldrevet og moderne biograf efter den store investering sidste år i teknik, biografsal m.v. - og efter, at det i år havde været foyerens tur til en tilsvarende omgang. Endelig kunne Bent Nielsen fortælle om indsatsen i Hjallerup Telte, som ikke havde haft det helt store år, men som dog havde givet et mindre overskud. Der var med de udlejninger, der allerede var aftalt, dog udsigt til et meget bedre år i 2006. Status for Hjallerup Samvirke viser en egenkapital på 6,9 mio. kr. på en balance på 7,0 mio. kr. Ejendommene er i status optaget til offentlig ejendomsværdier med 5,9 mio. kr. Peter Jensen gav herefter forsamlingen en orientering om den fortsatte fokusering på den strategi, man vil følge i fremtiden i Hjallerup Samvirke, ligesom der blev givet en orientering om, hvor langt man var nået med at finde frem til, hvad det gamle ridecenter skulle bruges til.