Skolelukninger

Endnu et år med skolebusser på de gamle kontrakter

Thisted Kommune vil forlænge de nuværende kontrakter om skolebuskørsel frem til august 2008, da man i mellemtiden skal have en ny skolestruktur på plads. Arkivfoto

Thisted Kommune vil forlænge de nuværende kontrakter om skolebuskørsel frem til august 2008, da man i mellemtiden skal have en ny skolestruktur på plads. Arkivfoto

Planlægning af ny skolebuskørsel afventer afklaring af kommunens skolestruktur THY: De nuværende kontrakter om skolebuskørsel, som kommunen har indgået med områdets vognmænd skal forlænges med et år frem til august 2008. Det er senest besluttet i kommunens økonomiudvalg, som på den måde støtter teknisk forvaltning i, at nye ruter for skolebusserne vil afhænge af, hvordan kommunens fremtidige skolestruktur kommer til at se ud - og før det er kendt, er det svært at lægge ruterne om og derfor få vognmænd til at byde på kørslen. I øjeblikket udføres kørslen med skolebørn efter kontrakter, der er indgået mellem vognmændene og de ”gamle” Thy-kommuner. Kontrakterne er meget forskellige, men løber frem til august 2007 - og søges nu forlænget med et år til august 2008. Beslutningen om at forlænge de gældende kontrakter til 2008 kan være i strid med EU"s udbudscirkulære, hvorefter kontrakter i princippet kun må forlænges en gang, men kommunens argument for at gøre det er i denne situation, at en ny skolestruktur kan betyde en helt ny udbudsrunde i foråret 2008, hvis en ny skolestruktur kræver omlægning af skolebussernes ruter. Fremover vil det ikke som hidtil være kommunen, der laver aftale med de enkelte vognmænd om skolebuskørslen. Beslutningen i kommunens økonomiudvalg betyder, at det fremover overlades til NT, Nordjyllands Trafikselskab, at koordinere den fremtidige kørsel med skolebørn, samt at NT også står for det fremtidige udbud af kørslen, hvor der tages højde for eventuelle ændringer som følge af en ny skolestruktur i Thisted Kommune. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk