Lokalpolitik

Endnu et bud på Hals nordby

Bjarne Jerup Høj har givet sit eget personlige indspark til debatten

HALS:I rækken af lokale indspark i forhold til kommunens planer om at byudvikle Hals Nord er nu også den lokale Bjarne Jerup Høj kommet på banen med sit bud på fremtiden for Hals nordby. Han lægger i sit skriftlige bidrag til kommunens planlægningsafdeling ud med at fokusere på den arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslaget til en ny udviklingsplan for Hals nordby. Bjarne Jerup Høj noterer sig i den forbindelse, at seks medlemmer i den 14 mand store arbejdsgruppe er fra den kommunale forvaltning, og med fraværet af naboer og direktøren for Hals Metalsmelteri er Bjarne Jerup Høj i tvivl om, hvorvidt denne arbejdsgruppe kan siges at være repræsentativ for borgerne i Hals. - Processen er sat i gang - noget famlende - men borgerne er tilbøjelige til at reagere negativt på den slags signaler, fastslår Bjarne Je-rup Høj, der derfor opfordrer til, at den endelige udviklingsplan for Hals nordby bliver en ægte "Forvaltningens og borgernes helhedsplan". Derudover udtrykker Bjarne Jerup Høj håb om, at Hals nordby kommer til at hænge fysisk sammen med den eksisterende by. - Dette sikres bedst ved at fjerne alle barrierer, siger Bjarne Jerup Høj, der i den forbindelse peger på behovet for at få fjernet i Hals Metalsmelteri og de eksisterende minkfarme fra Hals nordby. Skal den stadig unge fredskov i området nedlægges, skal dette ifølge Bjarne Jerup Høj ske i bred enighed, og tankerne om at lægge ny industri ud ved den nye, vestlige byport bryder Bjarne Jerup Høj sig ikke om. Han ser hellere, at det bliver et attraktivt boligområde, der "møder" dem, som kommer til havnebyen fra vest. Bjarne Jerup Høj ser i øvrigt i den forbindelse gerne, at den østlige del af den nye Hals nordby får navnet "Skovshoved", idet der for flere hundrede år siden faktisk lå en lille landsby med dette navn langs skovbrynet ved Winthers Plantage. Med hensyn til det fremtidige industriområde i Hals Nord vil Bjerne Jerup Høj have dette placeret til mindst mulig gene for resten af livet i Hals - og helst nord for byen, idet denne placering med den typiske vestenvind vil være til mindst lugt- og røgmæssig gene for byens beboere. - Det vil efter min mening være en stor fejl, hvis erhvervsområdet bibeholdes på den nuværende placering (I Hals Nords vestlige ende, red.). Dette vil nuværende og fremtidige naboer/beboere også kunne registrere, tilføjer Bjarne Jerup Høj, der endvidere bakker op om tankerne om at give plads til varierende boligtyper i de nye boligområder i Hals nordby. Knap så begejstret er han dog for tanken om måske at inddrage golfbanen i området. - Det kan vise sig at blive en belastning for området, da det ikke er alle, der gider se på det, forklarer han. Med hensyn til tankerne om måske at etablere en omfartvej nordvest om den nye Hals nordby slår Bjarne Jerup Høj videre fast, at en sådan i givet fald skal placeres langs de eksisterende skel og veje. Samtidig glæder han sig over, at der i det foreløbige planudspil er indarbejdet et attraktivt grønt areal i "hjertet" af den nye Hals nordby, og mens han i den forbindelse foreslår, at der langs den grønne hovedåre i området, bækken "Skiveren", etableres et netværk af grønne bælter med gang- og cykelstier til at binde området sammen, så peger han også på, at et par nye søer i det grønne området vil give området et yderligere kvalitetsløft. Slutteligt peger Bjarne Jerup Høj i sit indlæg til Hals Nord-debatten på, at det skal overvejes grundigt, om man placerer et kulturhus i den nye Hals nordby - som foreslået af den lokale menighedsrådsformand, Poul Erik Lyngdorf . - Behov og placering skal tages sagligt op igen - og med skelen til, at Hals Skoles nye faciliteter allerede nu kan dække en stor del af det efterlyste behov, forklarer han.