Vandforsyning

Endnu et møde for at ændre vandværk til amba

SALTUM:Kun én forbruger var mødt op til Saltum Vandværks ekstra generalforsamling, og da det ikke var nok til den ønskede ændring fra I/S til A.m.b.a., måtte man udskyde beslutningen til en ny generalforsamling først i juni. At man ønsker at overgå fra I/S til A.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) er for at sikre den enkelte forbruger mod hæftelse udover egen andel i vandværket. Det kræver en tilretning af de eksisterende vedtægter. En ændring kræver to tredjedeles flertal, og selvom de få fremmødte var helt enige om ændringerne, kunne de ikke vedtages, da der ikke tilnærmelsesvis var nok forbrugere til stede. Derfor indkaldes snarest til en ”ekstra/ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringen kan vedtages med simpelt flertal". Det blev samtidig besluttet at slå fast, at vandværkets navn er Saltum Vandværk og ikke som det fejlagtigt er opgivet Nørre Saltum Vandværk. Forbruger Arne Kjeldsen, der er tidligere formand for værket, kunne fremvise en tingbogsattest, der klart godtgør navnet, selvom de officielle myndigheder stadig benytter navnet Nørre Saltum Vandværk.